Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1)

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2016 2016
Tuloslaskelma:    
Toimintatuotot yhteensä 2 779 3 427
Myyntituotot 1 224 3 178
Maksutuotot 418 135
Tuet ja avustukset 200 42
Muut toimintatuotot 937 72
Valmistevarastojen muutos (+/-) 0 0
Valmistus omaan käyttöön 37 1
Toimintakulut yhteensä 9 824 3 063
Henkilöstökulut 3 480 1 459
Asiakaspalvelujen ostot 2 764 347
Muiden palvelujen ostot 1 633 678
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 469 362
Avustukset 604 45
Muut toimintakulut 874 172
= Toimintakate (+/-) -7 008 365
1) Tiedot sisältävät liikelaitokset sekä kunnan/kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät. Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Atte Virtanen 029 551 3685, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 27.05.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 1. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 2. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2016/01/ktan_2016_01_2016-05-27_tau_002_fi.html