Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1)

  3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2017 Muutos, % 2017 Muutos, %
Tuloslaskelma:        
Toimintatuotot yhteensä 8 334 -5,6 11 742 8,7
Myyntituotot 3 552 -9,5 10 769 8,7
Maksutuotot 1 219 -4,6 464 13,4
Tuet ja avustukset 304 -44,3 124 8,6
Muut toimintatuotot 3 258 5,7 384 3,4
Valmistevarastojen muutos (+/-) 0 -100,0 1 -372,5
Valmistus omaan käyttöön 233 -3,8 4 -4,8
Toimintakulut yhteensä 29 689 -2,6 11 032 8,6
Henkilöstökulut 10 020 -9,0 5 014 4,8
Asiakaspalvelujen ostot 9 407 7,3 1 321 16,0
Muiden palvelujen ostot 4 759 -0,2 2 394 10,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 336 -1,7 1 426 7,7
Avustukset 1 510 -21,6 149 6,0
Muut toimintakulut 2 657 0,3 728 20,4
= Toimintakate (+/-) -21 123 -1,3 715 10,0
1) Tiedot sisältävät liikelaitokset sekä kunnan/kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät. Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 3. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2017/03/ktan_2017_03_2017-11-24_tau_002_fi.html