Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2018 Muutos, % 2018 Muutos, %
Toimintakate (+/-) -7 188 2,7 328 -6,3
Verotulot 6 037 8,6    
Valtionosuudet 2 209 -0,7    
Rahoitustuotot 51 -39,1 2 -67,7
Rahoituskulut 44 2,4 25 -0,1
Vuosikate (+/-) 1 066 29,0 305 -8,0
Poistot ja arvonalentumiset 508 2,1 144 -3,3
Satunnaiset erät (+/-) 1 -96,2 0 -96,3
Tilikauden tulos (+/-) 559 57,3 161 -12,0
Investointimenot yhteensä 446 1,2 182 -4,4
Lainakanta, neljänneksen lopussa 15 859 1,9 3 462 10,9
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 25.05.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 1. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2018/01/ktan_2018_01_2018-05-25_tau_001_fi.html