Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2019 Muutos, % 2019 Muutos, %
Toimintakate (+/-) -7 664 6,4 378 20,5
Verotulot 6 164 2,1    
Valtionosuudet 2 225 0,7    
Rahoitustuotot 74 46,5 1 -38,3
Rahoituskulut 48 16,2 25 0,2
Vuosikate (+/-) 750 -28,8 355 21,8
Poistot ja arvonalentumiset 527 3,8 141 -1,6
Satunnaiset erät (+/-) 106 1112,3 0 -87,5
Tilikauden tulos (+/-) 329 -40,6 213 44,6
Investointimenot yhteensä 540 21,2 207 13,7
Lainakanta, neljänneksen lopussa 17 633 11,3 3 934 13,5
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.05.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 1. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2019/01/ktan_2019_01_2019-05-24_tau_001_fi.html