Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1)

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2020 Muutos, % 2020 Muutos, %
Tuloslaskelma:        
Toimintatuotot yhteensä 2 666 0,6 4 584 0,2
Myyntituotot 1 087 1,2 4 189 0,5
Maksutuotot 337 -8,5 174 -2,7
Tuet ja avustukset 147 8,0 43 -28,1
Muut toimintatuotot 1 095 2,2 178 5,1
Valmistevarastojen muutos (+/-) 0   -1 -335,3
Valmistus omaan käyttöön 43 11,7 1 -9,8
Toimintakulut yhteensä 10 543 1,8 4 321 2,8
Henkilöstökulut 3 214 1,3 1 782 2,8
Asiakaspalvelujen ostot 3 729 3,6 573 -1,1
Muiden palvelujen ostot 1 680 0,5 1 050 4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 431 -4,9 535 0,9
Avustukset 518 3,8 84 22,9
Muut toimintakulut 971 1,6 296 5,3
= Toimintakate (+/-) -7 834 2,2 265 -29,7
1) Tiedot sisältävät liikelaitokset sekä kunnan/kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät. Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.05.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 1. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2020/01/ktan_2020_01_2020-05-22_tau_002_fi.html