Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1)

  2. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2020 Muutos, % 2020 Muutos, %
Tuloslaskelma:        
Toimintatuotot yhteensä 5 458 -1,5 8 893 -2,1
Myyntituotot 2 151 -3,8 8 115 -1,9
Maksutuotot 612 -16,3 332 -9,1
Tuet ja avustukset 301 14,1 86 -26,4
Muut toimintatuotot 2 394 3,6 360 9,3
Valmistevarastojen muutos (+/-) 0   0 -58,4
Valmistus omaan käyttöön 126 15,6 3 -0,3
Toimintakulut yhteensä 21 316 0,2 8 822 1,1
Henkilöstökulut 6 612 0,4 3 740 1,6
Asiakaspalvelujen ostot 7 453 1,4 1 163 -5,0
Muiden palvelujen ostot 3 262 -4,6 2 100 2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 888 -3,2 1 040 -1,2
Avustukset 1 095 4,1 173 12,8
Muut toimintakulut 2 006 3,1 606 8,4
= Toimintakate (+/-) -15 733 0,7 75 -79,6
1) Tiedot sisältävät liikelaitokset sekä kunnan/kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät. Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 21.08.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 2. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2020/02/ktan_2020_02_2020-08-21_tau_002_fi.html