Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.11.2020

Manner-Suomen kuntien toimintakulut kasvoivat 1,0 prosenttia tammi-syyskuussa 2020

Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat vuoden 2020 tammi-syyskuussa 1,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Ulkoiset toimintatuotot vähenivät 3,3 prosenttia. Kuntien verotulot olivat 17,8 miljardia euroa ja valtionosuudet 8,1 miljardia euroa. Kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut kasvoivat 1,0 prosenttia kun taas toimintatuotot vähenivät 1,2 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 69 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa 1)

  3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2020 Muutos, % 2020 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 4 876 -3,3 12 118 -1,2
Toimintakulut yhteensä 28 692 1,0 11 875 1,0
Vuosikate 2 650 162,7 184 -58,5
Lainakanta 19 312 3,1 5 210 21,2
1) Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kuntien ja kuntayhtymien talous

Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2020 tammi-syyskuussa 28,7 miljardia euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 1,0 prosenttia. Ulkoisia toimintatuottoja kunnille kertyi 4,9 miljardia euroa. Toimintatuotot vähenivät 3,3 prosenttia. Toimintakate heikkeni 0,4 miljardilla eurolla ja oli -23,6 miljardia euroa.

Kunnat saivat verotuloja vuoden 2020 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 17,8 miljardia euroa. Summa oli 4,2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Valtionosuuksia kunnat saivat 8,1 miljardia euroa ja ne kasvoivat 20,7 prosenttia. Verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus oli Manner-Suomen kunnissa keskimäärin 4 712 euroa asukasta kohden. 1) Vuosikate kasvoi 1,6 miljardilla eurolla 2,7 miljardiin euroon.

Kuntien investointimenot olivat tammi-syyskuussa 2,8 miljardia euroa, ja ne kasvoivat edellisvuoden tammi-syyskuusta 11,6 prosenttia. Kuntien yhteenlaskettu lainakanta väheni vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 1,9 prosenttia verrattuna edellisen vuosineljänneksen lopun tilanteeseen. Syyskuun lopussa lainakanta oli 19,3 miljardia euroa. Keskimääräinen lainakanta asukasta kohden oli 3 514 euroa. 2)

Manner-Suomen kuntayhtymillä oli ulkoisia toimintakuluja vuoden 2020 tammi-syyskuussa yhteensä 11,9 miljardia euroa ja ulkoisia toimintatuottoja 12,1 miljardia euroa. Toimintakulut kasvoivat 1,0 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, kun taas toimintatuotot vähenivät 1,2 prosenttia.

Kuntayhtymien investointimenot olivat vuoden 2020 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 0,9 miljardia euroa. Investointimenoja oli 13,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden tammi-syyskuussa. Lainakanta oli syyskuun lopussa 5,2 miljardia euroa, ja se kasvoi heinäkuun alusta 3,2 prosenttia.

Tietoa tilastosta

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto on 1.–3. neljänneksellä otostutkimus, joka kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä neljännesvuosittain. Neljännen neljänneksen tilastojulkistusta varten tiedot kerätään kaikilta Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentunevat tulevissa julkaisuissa.

Otostutkimukseen perustuvia 1.–3. neljänneksen kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tietoja ei julkaista. Neljännen neljänneksen tiedonkeruussa kunnilta ja kuntayhtymiltä saadut tilinpäätösarviotiedot julkaistaan yksikkötasolla vuoden 2017 tiedoista alkaen Tilastokeskuksen internetsivuilla kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannassa.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa julkistetut tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tietoihin liikelaitosten erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin, kun taas vuosina 2013–2015 julkaistussa kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa näin ei tehty.


1) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2019.
2) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2019.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 20.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 3. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2020/03/ktan_2020_03_2020-11-20_tie_001_fi.html