Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  Kunnat Kuntayhtymät
2020 Muutos, % 2020 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 6 925 -3,8 16 872 1,9
Toimintakulut yhteensä 38 546 1,7 16 196 1,9
Toimintakate (+/-) -31 303 3,1 685 3,4
Verotulot 23 825 4,0    
Valtionosuudet 10 992 27,2    
Rahoitustuotot 700 -7,3 22 -19,7
Rahoituskulut 219 7,7 112 3,0
Vuosikate (+/-) 3 995 128,6 595 2,4
Poistot ja arvonalentumiset 2 339 1,4 673 8,0
Satunnaiset erät (+/-) 76 -80,8 5 -22,1
Tilikauden tulos (+/-) 1 732 -1 155,5 -73 105,6
Investointimenot yhteensä 4 233 4,6 1 437 6,3
Lainakanta, neljänneksen lopussa 19 112 3,8 5 495 17,5
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu. Vuoden 2020 tiedot ovat tilinpäätösarvioita. Muutos on laskettu edellisen vuoden toteutuneisiin tilinpäätöstietoihin verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 10.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 4. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2020/04/ktan_2020_04_2021-02-10_tau_001_fi.html