Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi helmi-huhtikuussa 5,3 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2005 helmi-huhtikuussa 5,3 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli lähes sama kuin vuotta aiemmin, jolloin vastaava muutos oli 5,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuukausittaisista palkkasummakuvaajista.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 2/2005-4/2005 ja 2/2004-4/2004, %

Palkkasumman kasvu edellisvuotista nopeampaa rakentamisessa, kaupassa ja muissa palveluissa

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli vuoden 2005 helmi-huhtikuussa 5,6 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli hitaampaa vuoden takaiseen verrattuna, jolloin vastaava muutos oli 6,4 prosenttia. Palkkasumma kasvoi kaikilla teollisuuden alatoimialoilla paitsi kaivostoiminnassa ja louhinnassa, jossa laskua oli prosentin. Puu- ja paperiteollisuudessa palkkasumma pysyi ennallaan vuodentakaiseen verrattuna. Palkkasumma kohosi eniten metallien jalostuksessa, 11 prosenttia.

Rakennusyritysten palkkasumma kohosi 7,4 prosenttia. Kasvu muodostui talonrakentamisen 7 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 9 prosentin lisäyksestä. Kasvu oli nopeampaa kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin palkkasumma kohosi 6,7 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi helmi-huhtikuussa 6,1 prosenttia. Kasvu oli nopeampaa vuodentakaiseen verrattuna, jolloin lisäystä oli 5,5 prosenttia. Kaupan alatoimialoista kasvoi eniten tukkukauppa, 6,4 prosenttia. Autokaupassa kasvua kertyi lähes saman verran, 6,3 prosenttia, ja vähittäiskaupassa 5,7 prosenttia.

Julkisella sektorilla, yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa sekä yksityisessä koulutuksessa palkkasumman kasvu hidastui edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Julkisella sektorilla palkkasumma kohosi helmi-huhtikuussa 4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa sekä yksityisessä koulutuksessa vastaavat muutokset olivat 8,6 ja 4,4 prosenttia. Rahoitustoiminnassa kasvua kertyi 2,4 prosenttia.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi helmi-huhtikuussa 6,1 prosenttia. Kasvua kertyi alatoimialoista eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 8 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumman lisäys oli lähes 6 prosenttia. Muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa palkkasumma kasvoi yli 4 prosenttia.

Palkkasumma kasvoi vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä

Palkkasumman kasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien 3 - 6 prosentin välillä neljännesvuosittain tarkasteltuna. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasummaa kasvattivat voimakkaasti erityisesti maaliskuussa maksetut tulospalkkiot. Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä, ja kasvu jatkui selkeänä myös vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. Ansiotaso indeksin kasvu on pysynyt ennallaan vuoden 2004 toisesta neljänneksestä lähtien.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työlliset: Työvoimatutkimus 2005, maaliskuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2005, 1. neljännes.


Päivitetty 14.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. huhtikuu 2005, Palkkasumma kasvoi helmi-huhtikuussa 5,3 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2005/04/ktps_2005_04_2005-06-14_kat_001.html