Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 3,5 prosenttia touko-heinäkuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2005 touko-heinäkuussa 3,5 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvu oli hieman hitaampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin kasvu oli 3,8 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 5/2005-7/2005 ja 5/2004-7/2004, %

Palkkasummat kasvussa teollisuutta lukuun ottamatta

Touko-heinäkuussa palkkasumman kasvu oli nopeinta yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa, jossa kasvua kertyi 8,3 prosenttia edellisvuodesta. Toimialan palkkasumma on jo pitkään ollut vauhdikkaassa kasvussa. Suurista toimialoista palveluissa (pl. kauppa) palkkasummien kasvu kiihtyi 5,1 prosenttiin, kun kasvu oli vuotta aiemmin 4 prosenttia. Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi touko-heinäkuussa 5,4 prosentissa. Kasvu pysyi samalla tasolla vuodentakaiseen verrattuna. Kaupan alatoimialoista kasvoi eniten autokauppa, 7,1 prosenttia. Vähittäiskaupassa kasvua kertyi 5,3 prosenttia, ja tukkukaupassa 5 prosenttia.

Rakennusyritysten palkkasumma kohosi 5,9 prosenttia. Kasvu muodostui talonrakentamisen 5,4 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 7,5 prosentin palkkasumman lisäyksistä. Kasvu oli hieman hidastunut edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, jolloin rakentamisen palkkasumma kasvoi 6,2 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasumma kasvoi 4,4 prosenttia touko-heinäkuussa. Kasvu oli hieman nopeampaa kuin vuotta aiemmin, jolloin vastaava kasvu oli 4,2 prosenttia. Yksityisessä koulutuksessa palkkasumma kasvoi 5,7 prosenttia ja rahoitustoiminnassa 2,9 prosenttia.

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli vuoden 2005 touko-heinäkuussa 0,3 prosenttia pienempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Vuotta aiemmin teollisuuden palkkasumma kasvoi 1,8 prosenttia. Teollisuuden palkkasummien vaisuun kehitykseen vaikuttivat paperiteollisuuden touko- ja kesäkuun työsulut sekä lakot. Puu- ja paperiteollisuudessa palkkasumma laski touko-heinäkuussa 17 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös elintarviketeollisuudessa palkkasumma laski hieman (-1%). Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma kasvoi eniten metallien jalostuksessa ja kaivostoiminnassa, kummassakin 6 prosenttia.

Palkkasumman kasvu hidastunut vuoden 2005 toisella neljänneksellä edellisistä neljänneksistä

Palkkasumman kasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien 3 - 6 prosentin välillä neljännesvuosittain tarkasteltuna. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasummaa kasvattivat voimakkaasti erityisesti maaliskuussa maksetut tulospalkkiot. Vuoden 2005 aikana koko talouden palkkasumman kasvu on hidastunut huolimatta työllisten ja ansiotason myönteisestä kehityksestä. Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä, ja kasvu on jatkunut myös vuoden 2005 ensimmäisillä neljänneksillä. Paperiteollisuuden työtaistelut eivät vaikuta työllisten määrään, sillä lakossa tai työnseisausten vuoksi tilapäisesti poissa ansiotyöstä olevat lasketaan työllisiksi. Ansiotasoindeksin kehitys on pysynyt jo pitkään tasaisena.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työlliset: Työvoimatutkimus 2005, kesäkuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2005, 2. neljännes.


Päivitetty 14.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. heinäkuu 2005, Palkkasumma kasvoi 3,5 prosenttia touko-heinäkuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2005/07/ktps_2005_07_2005-09-14_kat_001.html