Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 4,5 prosenttia huhti-kesäkuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2006 huhti-kesäkuussa 4,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu kiihtyi hieman vuotta aiemmasta, jolloin vastaava muutos oli 4,1 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 04/2006-06/2006 ja 04/2005-06/2005, %

Palkkasumma kasvoi kaikilla talouden päätoimialoilla

Teollisuuden palkkasumma oli huhti-kesäkuussa 4,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin, jolloin vastaava muutos oli prosentin. Eniten kasvua kertyi autojen ja perävaunujen valmistuksessa, jossa palkkasumman lisäys oli 11 prosenttia. Sähkö-, kaasu- ja vesihuollossa palkkasummassa jäätiin vuoden 2005 huhti-kesäkuun tasolle. Teollisuuden palkkasumman ripeää kasvua edellisvuoteen verrattuna vauhdittivat kesäkuussa maksetut lomarahat ja kolme palkkajaksoa.

Rakennusyritysten palkkasumman 8,4 prosentin kohoaminen huhti-kesäkuussa koostui talonrakentamisen 9 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen lähes 6 prosentin kasvusta. Kasvun taustalla on toimialan suotuisa työllisyyskehitys. Rakentamisen kasvu oli huomattavasti nopeampaa kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin palkkasumma kohosi 6 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma oli huhti-kesäkuussa 3,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Edellisen vuoden vastaavalla jaksolla kasvua kertyi 6,3 prosenttia. Kaupan alatoimialoista kasvua oli eniten vähittäiskaupassa, jossa palkkasumma kohosi 6 prosenttia. Tukkukaupassa lisäystä kertyi 2 prosenttia ja autokaupassa 4 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasumma kasvoi 2,6 prosenttia huhti-kesäkuun jaksolla, kun edellisvuoden vastaava muutos oli 4,1 prosenttia. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasummaa kertyi 7,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja yksityisessä koulutuksessa 3,2 prosenttia. Rahoitustoiminnassa palkkasumman kasvu kiihtyi edellisvuodesta ollen huhti-kesäkuussa 4,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kohosi huhti-kesäkuussa 5,1 prosenttia. Kasvu hidastui vuotta aiemmasta, jolloin palkkasumma kasvoi 5,7 prosenttia. Kasvua kertyi eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 8 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumma kohosi 4 prosenttia, muissa yhteiskunnallisissa sekä henkilökohtaisissa palveluissa 3 prosenttia ja kuljetuksessa, varastoinnissa sekä tietoliikenteessä 2 prosenttia vuotta aiemmasta.

Työllisyyden parantuminen vauhdittaa palkkasummien kasvua

Työllisyys kääntyi nousuun vuoden 2004 kolmannella vuosineljänneksellä ja kasvu on pysynyt vakaana ollen 2006 toisella vuosineljänneksellä 1,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Parantunut työllisyystilanne näkyy myös palkkasummien kehityksessä. Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä ja vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumman kasvua kiihdyttivät tulospalkkiot. Vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ansiotasoindeksin kasvu hidastui aiemmasta.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työvoimatutkimus 2006, kesäkuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2006, 1. neljännes.


Päivitetty 14.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. kesäkuu 2006, Palkkasumma kasvoi 4,5 prosenttia huhti-kesäkuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2006/06/ktps_2006_06_2006-08-14_kat_001.html