Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 4,5 prosenttia vuonna 2006

Vuonna 2006 koko talouden palkkasumma oli 4,5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2005. Kasvu pysyi samana kuin vuonna 2005. Palkkasumma kohosi vuonna 2006 kaikilla päätoimialoilla. Edellisvuotta nopeampaa kasvu oli teollisuudessa, rakentamisessa ja rahoitustoiminnassa. Sen sijaan kasvu hidastui kaupassa, julkisella sektorilla sekä yksityisessä koulutuksessa. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa sekä muissa palveluissa yllettiin vuoden takaisiin kasvulukemiin.

Palkkasumman vuosimuutos 2005-2006 neljänneksittäin, %

  1.
neljännes
2.
neljännes
3.
neljännes
4.
neljännes
Koko
vuosi 2006
Koko
vuosi 2005
Koko talous 4,9 4,4 3,5 5,1 4,5 4,5
Teollisuus 4,4 4,2 1,0 3,7 3,3 3,2
Rakentaminen 12,1 10,0 1,2 8,5 7,5 6,7
Kauppa 4,5 3,9 5,0 5,2 4,7 5,5
Julkinen sektori 4,0 2,4 3,3 3,8 3,3 3,9
Koulutus * 3,2 3,1 4,3 5,0 3,9 5,1
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut * 8,2 7,7 8,5 9,0 8,3 8,3
Rahoitustoiminta 4,6 4,7 4,8 3,5 4,4 2,9
Muut palvelut 5,5 5,0 5,1 6,5 5,5 5,6

* Ilman julkista sektoria

Palkkasumma kasvoi 5,1 prosenttia vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2006 loka-joulukuussa 5,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu nopeutui prosenttiyksiköllä edellisvuoden vertailuajanjaksosta. Palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Ripeintä kehitys oli yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa, jossa kasvua kertyi loka-joulukuussa 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vahvaa palkkasumman nousu oli myös rakentamisen toimialalla (8,5 %) sekä muissa palveluissa (6,5 %). Muiden toimialojen palkkasumman lisäykset oli edellisiä maltillisempaa. Hitainta kehitys oli rahoitustoiminnan palkoissa (3,5 %).

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 10-12/2006 ja 10-12/2005, %

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli loka-joulukuussa 3,7 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvu nopeutui selvästi vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, jolloin alan palkkasumma kasvoi 1,8 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista palkkasummaa kasvattivat eniten autojen ja perävaunujen valmistus (8,8 %) sekä kaivostoiminta ja louhinta (8,4 %). Ripeään kasvuun ylsi myös metallituotteiden valmistus (6,9 %). Hitainta palkkasumman kehitys puu- ja paperiteollisuudessa, jossa kasvua kertyi 1,2 prosenttia.

Rakentamisen palkkasumma kohosi loka-joulukuussa 8,5 prosenttia. Kasvu nopeutui edeltävän vuoden vastaavasta ajankohdasta, jolloin alan palkkasumma kasvoi 5,2 prosenttia. Alatoimialoista talonrakentamisen palkkasumma kohosi 8,1 prosenttia sekä maa- ja vesirakentamisen 9,7 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma kohosi loka-joulukuussa 5,2 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajanjaksostaan. Kasvu pysyi lähes samana vuodentakaiseen verrattuna, jolloin vastaava muutos oli 5 prosenttia. Kaupan alatoimialoista palkkasummaa kasvatti eniten vähittäiskauppa (5,5 %). Autokaupassa yllettiin 5,3 prosentin ja tukkukaupassa 4,9 prosentin kasvulukuihin.

Julkisella sektorilla palkkasummaa kertyi loka-joulukuussa 3,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu oli lähes samalla tasolla kuin edeltävänä vuonna, jolloin vastaava palkkasumman lisäys oli 3,9 prosenttia. Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden palkkasumman kehitys oli ripeää viime vuoden tapaan. Alan kasvu nopeutui 9 prosenttiin viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Yksityisessä koulutuksessa palkkasummaa kertyi hieman vuoden takaista vertailuajankohtaa enemmän (5%). Rahoitustoiminnan palkkasumman kasvu hidastui 3,5 prosenttiin. Edeltävänä vuonna rahoitustoiminnan palkkasumman lisäys oli loka-joulukuun välisellä ajanjaksolla 5 prosenttia.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma oli loka-joulukuussa 6,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan. Kasvu nopeutui hieman edellisvuodesta, jolloin palkkasumma kasvoi 5,8 prosenttia. Alatoimialoista voimakkaimmin kasvoi kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut (9,1 %). Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumma kohosi 6,6 prosenttia, muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa 4,1 prosenttia sekä kuljetuksessa, varastoinnissa ja tietoliikenteessä 3,4 prosenttia.

Palkkasumman kasvu vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä koko vuotta nopeampaa

Palkkasumman kasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien 3 - 6 prosentin välillä neljännesvuosittain tarkasteltuna. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasummaa kasvattivat voimakkaasti, erityisesti maaliskuussa maksetut, tulospalkkiot. Vuonna 2005 tulospalkkioiden vaikutus palkkasumman kasvuun näkyi vuoden kolmannen neljänneksen kasvussa. Vuoden 2006 ensimmäisen ja viimeisen neljänneksen kasvuluvut ylsivät noin 5 prosenttiin. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen kehityksessä jäätiin hieman tästä. Tuolloin koko talouden palkkasumman kasvu ylsi kummallakin vuosineljänneksellä noin 4 prosenttiin. Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2005 viimeisestä neljänneksestä alkaen työllisten määrän kasvu on kiihtynyt. Työllisyys on parantunut noin 2 prosentin kasvuvauhdilla kaikilla vuoden 2006 vuosineljänneksillä. Ansiotasoindeksin kehitys on ollut useita vuosia tasaisessa noin 4 prosentin kasvussa. Vuoden 2006 alusta palkansaajien ansiotasossa tapahtui notkahdus. Ansiotason kasvu jäi viime vuonna neljännesvuosia tarkasteltaessa 2 - 3 prosentin välille.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä


Päivitetty 13.2.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. joulukuu 2006, Palkkasumma kasvoi 4,5 prosenttia vuonna 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2006/12/ktps_2006_12_2007-02-13_kat_001.html