Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 6 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 6 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu nopeutui vuoden takaisesta, jolloin vastaava muutos oli 4,9 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla I/2007 ja I/2006, %

Palkkasumma kasvoi kaikilla talouden päätoimialoilla

Teollisuuden palkkasumma oli kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Palkkasumman kasvu hidastui vuotta aiemmasta, jolloin vastaava muutos oli 4,4 prosenttia. Palkkasumma kohosi kaikilla teollisuuden alatoimialoilla lukuun ottamatta elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistusta, jossa palkkasumma laski 3,3 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan. Alatoimialoista eniten palkkasumma kasvoi kaivostoiminnassa ja louhinnassa (14,2 %) sekä koneiden ja laitteiden valmistuksessa (10,5 %). Ripeää kasvu oli myös ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksessa (9,8 %), metallituotteiden valmistuksessa (9,5 %) sekä autojen ja perävaunujen valmistuksessa (8 %).

Rakennusyritysten palkkasumma kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11,3 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu hidastui hieman vuoden takaisesta vertailuneljänneksestä, jolloin toimialan palkkasumma kohosi 12,1 prosenttia. Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen kasvu koostui talonrakentamisen lähes 11 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen lähes 13 prosentin kasvusta.

Kaupan toimialalla palkkasumma lisääntyi vuoden 2007 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 7 prosenttia verrattuna vuotta aikaisempaan vastaavaan ajanjaksoon. Kaupan palkkasumman kasvu kiihtyi selvästi vuoden takaisesta vastaavasta ajanjaksosta, jolloin kasvua kertyi 4,5 prosenttia. Kaupan alatoimialoista voimakkainta palkkasumman lisäys oli tuoreimmalla vuosineljänneksellä autokaupassa 8,1 prosenttia. Tukkukaupassa lisäys oli 7 prosenttia ja vähittäiskaupassa 6,8 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasumma kasvoi 4,3 prosenttia vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasumman kasvu ylsi 9,5 prosenttiin, kun se vuosi sitten vastaavaan aikaan oli 8,2 prosenttia. Myös yksityisessä koulutuksessa palkkasumma voimistui selvästi. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yksityisen koulutuksen palkkasumman kasvu oli 6,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 3,2 prosenttia. Rahoitustoiminnassa palkkasumma kasvoi tuoreimmalla vuosineljänneksellä 6,1 prosenttia. Toimialan palkkasumman kasvua vahvistivat helmi-maaliskuussa useissa yrityksissä maksetut tulospalkkiot.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kohosi tammi-maaliskuussa 7,5 prosenttia. Kasvu kiihtyi vuotta aiemmasta, jolloin palkkasumma lisääntyi 5,5 prosenttia. Kasvua kertyi eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 10,2 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumma kohosi 6,6 prosenttia, muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa 6,2 ja kuljetusalalla 3,9 prosenttia.

Työllisyyden parantuminen vauhdittaa palkkasummien kasvua

Työllisyys kääntyi nousuun vuoden 2004 kolmannella vuosineljänneksellä, jonka jälkeen kasvu on jatkunut vakaana. Vuonna 2005 työllisten määrän kasvu oli 1,5 prosentin luokkaa, kasvun voimistuessa vajaaseen 2 prosenttiin seuraavana vuonna. Vuoden 2007 alusta työllisten määrä on lisääntynyt hieman edellistä vuotta maltillisemmin. Kasvua kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,4 prosenttia. Parantunut työllisyystilanne näkyy myös palkkasummien kehityksessä.

Vuodesta 2004 alkaen koko talouden palkkasumman kasvuvauhti on pysytellyt 4,5 prosentin vuositasolla. Vuoden 2005 palkkasumman kasvua vahvisti kolmannen vuosineljänneksen 5,6 prosentin kasvu, muiden vuosineljännesten jäädessä 4 prosenttiin. Kolmannen neljänneksen palkkasumman kasvua kiihdytti syyskuussa maksetut tulospalkkiot. Vuoden 2006 kasvua ylläpiti ensimmäisen ja viimeisen vuosineljänneksen hyvät kasvulukemat. Tuolloin yllettiin noin 5 prosentin kasvulukemiin, mikä ylitti koko vuoden keskiarvon. Vuoden 2007 alusta palkkasumman kasvuvauhti on edelleen voimistunut, yltäen ensimmäisellä vuosineljänneksellä 6 prosenttiin. Myös vuosien 2006 ja 2007 palkkasumman kasvua ovat osaltaan siivittäneet sekä alkuvuodesta että loppuvuodesta maksetut tulospalkkiot.

Ansiotasoindeksin kehitys on pysynyt pitkään tasaisena alle 4 prosentin kasvussa. Vuoden 2006 aikana ansiotason kasvu on kuitenkin hidastunut 3 prosentin tasolle. Viimeksi ansiotason nousu oli lähes näin hidasta vuonna 2002. Tuolloin ansiotason kehityksessä yllettiin 3,5 prosentin kasvulukemiin.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä


Päivitetty 15.5.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. maaliskuu 2007, Palkkasumma kasvoi 6 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2007/03/ktps_2007_03_2007-05-15_kat_001.html