Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 5 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli heinä-syyskuussa 5 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu nopeutui viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta, jolloin muutos oli 3,5 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla III/2007 ja III/2006, %

Palkkasumma kasvoi kaikilla talouden päätoimialoilla

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli vuoden kolmannella neljänneksellä 5,6 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu voimistui selvästi edellisvuodesta, jolloin heinä-syyskuun muutos oli prosentin suuruinen. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma kasvoi nopeimmin elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa (10,1 %) sekä metallituotteiden valmistuksessa (9,8 %). Myös koneiden- ja laitteiden valmistus (9,4 %) sekä ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus (8,1 %) kasvoivat ripeästi. Palkkasumma laski puu- ja paperiteollisuudessa (1 %).

Rakentamisen palkkasumma oli heinä-syyskuussa 9,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiempana vertailujaksona. Kasvu muodostui talonrakentamisen 9,7 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 7,5 prosentin muutoksista. Viime vuonna vastaavaan aikaan koko rakentamisen palkkasumma kasvoi vain 1,1 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma kohosi heinä-syyskuussa 5,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvu oli nopeampaa kuin heinä-syyskuussa 2006, jolloin palkkasumman muutos oli 5 prosenttia. Kaupan alatoimialoista vähittäiskaupan palkkasumma kasvoi tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 5,3 prosenttia, autokaupan 6,7 prosenttia ja tukkukaupan 5,8 prosenttia.

Julkisen sektorin maksama palkkasumma kasvoi 1,4 prosenttia vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona julkisen sektorin palkkasumma kasvoi 3,2 prosenttia. Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen palkkasumman kasvoi 6,2 prosenttia heinä-syyskuussa, yksityisen koulutuksen 3,9 prosenttia ja rahoitustoiminnan 6,9 prosenttia.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma oli vuoden kolmannella neljänneksellä 6,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu nopeutui edellisvuoteen verrattuna, jolloin palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 5,0 prosenttia. Kasvua kertyi eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa (9,6 %). Majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumma kohosi 4,7 prosenttia, muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palvelujen 3,9 ja kuljetusalan 3,1 prosenttia.

Työllisyyden parantuminen vauhdittaa palkkasummien kasvua

Työllisyys kääntyi nousuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä. Työllisyyden kasvu kiihtyi tasaisesti vuoden ajan, kunnes vuoden 2005 viimeiseltä neljännekseltä lähtien se vakiintui noin 1,5-2 prosentin tasolle. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrä kasvoi 1,4 prosenttia ja toisella 2,6 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä työllisten määrä voimistui vajaat 2 prosenttia. Parantunut työllisyystilanne näkyy myös palkkasummien kehityksessä.

Ansiotasoindeksin kehitys pysytteli vuosien 2000-2005 välisenä aikana noin 4 prosentin kasvussa. Vuoden 2006 aikana ansiotason kasvu hidastui noin 3 prosenttiin, jolla tasolla se pysyi myös vuoden 2007 toiselle neljännekselle asti. Tämän vuoden kolmannella neljänneksellä ansiotason nousu hiipui 2 prosenttiin. Näin hidasta ansiotason nousu ei ole ollut vielä 2000-luvulla.

Vuodesta 2004 alkaen koko talouden palkkasumman kasvuvauhti on pysynyt vuositasolla noin 4,5 prosentissa. Vuonna 2005 palkkasumman kasvua vahvisti kolmannen vuosineljänneksen hyvä kehitys (5,6 %) muiden vuosineljännesten jäädessä noin 4 prosentin tasolle. Syksyllä 2005 palkkasumman kasvua kiihdyttivät tuolloin maksetut tulospalkkiot. Vuoden 2006 kasvua ylläpitivät ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes, jolloin yllettiin keskimäärin 5 prosentin muutokseen. Vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla palkkasumman kasvuvauhti näyttää kiihtyneen, sillä ensimmäisellä vuosineljänneksellä koko talouden palkkasumma oli 5,8 ja toisella neljänneksellä 5,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kolmannella vuosineljänneksellä palkkasumman kasvussa yllettiin 5 prosenttiin. Myös vuosien 2006 ja 2007 palkkasumman kasvua ovat osaltaan siivittäneet sekä alkuvuodesta että loppuvuodesta maksetut tulospalkkiot.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä


Päivitetty 13.11.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. syyskuu 2007, Palkkasumma kasvoi 5 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2007/09/ktps_2007_09_2007-11-13_kat_001.html