Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 5,9 prosenttia vuonna 2007

Vuonna 2007 koko talouden palkkasumma oli 5,9 prosenttia suurempi kuin vuonna 2006. Kasvu nopeutui edellisestä vuodesta, jolloin palkkasumma nousi 4,5 prosenttia. Palkkasumman kasvu nopeutui kaikilla päätoimialoilla. Voimakkaimmin palkkasumma kohosi rakentamisessa sekä yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Hitaimmin kohosi julkisen sektorin ja teollisuuden palkkasumma.

Palkkasumman vuosimuutos 2006-2007 neljänneksittäin, %

  1.
neljännes
2.
neljännes
3.
neljännes
4.
neljännes
Koko
vuosi 2007
Koko
vuosi 2006
Koko talous 5,8 5,5 5,0 7,5 5,9 4,5
Teollisuus 3,9 3,9 5,2 4,8 4,4 3,3
Rakentaminen 11,0 11,0 9,5 10,8 10,5 7,5
Kauppa 6,9 5,6 5,5 8,0 6,5 4,6
Julkinen sektori 4,2 3,3 1,4 6,9 3,9 3,3
Koulutus * 6,8 5,5 4,0 4,8 5,2 3,9
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut * 9,4 8,9 6,4 10,0 8,6 8,3
Rahoitustoiminta 6,0 5,7 7,1 8,7 6,8 4,4
Muut palvelut 7,2 7,0 6,5 8,9 7,4 5,5

* Ilman julkista sektoria

Palkkasumma kasvoi 7,5 prosenttia vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2007 loka-joulukuussa 7,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu nopeutui runsaat kaksi prosenttiyksikköä edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä. Ripeintä kehitys oli rakentamisen toimialalla, jossa palkkasumma kohosi 10,8 prosenttia vuoden takaisesta. Palkkasumman nousu oli vahvaa myös muilla päätoimialoilla. Maltillisemmin palkkasumma kohosi teollisuudessa ja koulutuspalveluja tarjoavalla yksityisellä sektorilla.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla IV/2007 ja IV/2006, %

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä 4,8 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu nopeutui vuoden takaisesta, jolloin alan palkkasumma kasvoi 3,5 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista palkkasummaa kasvattivat eniten koneiden ja laitteiden valmistus (10,8 %) sekä metallituotteiden valmistus (10,4 %). Ripeää kasvu oli myös kaivostoiminnassa ja louhinnassa (8 %) sekä metallien jalostuksessa (7,3 %). Palkkasumma laski (1,2 %) puu- ja paperiteollisuudessa.

Rakentamisen palkkasumma kohosi loka-joulukuussa 10,8 prosenttia. Kasvu nopeutui edeltävän vuoden vastaavasta ajankohdasta, jolloin alan palkkasumma kasvoi 8,6 prosenttia. Alatoimialoista talonrakentamisen palkkasumma kohosi 10,9 prosenttia sekä maa- ja vesirakentamisen 10,4 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma kohosi neljännellä vuosineljänneksellä 8 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajanjaksostaan. Kasvu voimistui selvästi vuodentakaiseen verrattuna, jolloin vastaava muutos oli 5,1 prosenttia. Alatoimialoista palkkasummaa kasvatti eniten autokauppa (8,3 %). Tukku- ja vähittäiskaupassa yllettiin loka-joulukuussa 7,9 prosentin kasvulukemiin.

Julkisella sektorilla palkkasummaa kertyi loka-joulukuussa 6,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu voimistui vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan, jolloin vastaava palkkasumman lisäys oli 3,9 prosenttia. Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden palkkasumman kehitys oli ripeää viime vuoden tapaan. Alan palkkasumma nousi 10 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Yksityisessä koulutuksessa palkkasumma kasvoi hieman vuoden takaista vertailuajankohtaa hitaammin (4,8%). Rahoitustoiminnassa palkkasumman kasvu voimistui huomattavasti vuoden takaisesta, palkkasumman lisääntyessä 8,7 prosenttia vertailuajankohdastaan.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma oli neljännellä vuosineljänneksellä 8,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan. Kasvu nopeutui viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, jolloin palkkasumma kohosi 6,7 prosenttia. Alatoimialoista voimakkaimmin kasvoi kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut (11,9 %). Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden palkkasumma kohosi 8,3 prosenttia, majoitus- ja ravitsemistoiminnan 6,3 prosenttia ja kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen 5 prosenttia.

Ansiotason nousu kiihdytti palkkasummaa vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä

Palkkasumman kasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien 3 - 6 prosentin välillä neljännesvuosittain tarkasteltuna. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasummaa kasvattivat voimakkaasti, erityisesti maaliskuussa maksetut, tulospalkkiot. Vuonna 2005 tulospalkkioiden vaikutus palkkasumman kasvuun näkyi vuoden kolmannen neljänneksen kasvussa. Vuoden 2006 ensimmäisen ja viimeisen neljänneksen kasvuluvut ylsivät noin 5 prosenttiin. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen kehityksessä jäätiin hieman tästä. Tuolloin koko talouden palkkasumman kasvu ylsi kummallakin vuosineljänneksellä noin 4 prosenttiin. Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä palkkasumma ponnahti 7,5 prosentin kasvuun. Tähän vaikuttivat uusien työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset useilla toimialoilla sekä kuntatyöntekijöiden joulukuun palkanmaksuun sisällytetty 270 euron kertaerä.

Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2005 viimeisestä neljänneksestä alkaen työllisten määrän kasvu on kiihtynyt. Siitä lähtien työllisyys on parantunut noin 2 prosentin kasvuvauhdilla vuosineljänneksiä tarkasteltaessa. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrä kasvoi 1,4 prosenttia ja toisella 2,6 prosenttia. Ansiotasoindeksin kehitys on ollut useita vuosia tasaisessa noin 4 prosentin kasvussa. Vuoden 2006 alusta palkansaajien ansiotason kehityksessä tapahtui notkahdus. Ansiotason kasvu on sen jälkeen pysytellyt neljännesvuosia tarkasteltaessa 2 - 3 prosentin välillä. Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä kiihtyneessä ansiotason nousussa näkyy niin ikään uusien työehtosopimusten vaikutus.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä


Päivitetty 13.2.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. joulukuu 2007, Palkkasumma kasvoi 5,9 prosenttia vuonna 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2007/12/ktps_2007_12_2008-02-13_kat_001.html