Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma laski 0,3 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2009 toisella neljänneksellä 0,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumma kasvoi vielä 0,7 prosenttia. Viime vuoden huhti-kesäkuussa palkkasumma kasvoi 8,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvu hidastui tai palkkasumma laski lähes kaikilla päätoimialoilla. Ainoastaan koulutuspalveluja tarjoavalla yksityisellä sektorilla palkkasumman kasvu oli edellisvuotta suotuisampaa.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla II/2009 ja II/2008, %

Teollisuusyritysten maksaman palkkasumman lasku voimistui edelleen vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Palkkasumma laski tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 7 prosenttia, kun se vielä vuosi sitten vastaavaan aikaan kasvoi 5,1 prosenttia. Voimakkainta lasku oli moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistuksessa (-20,2 %) sekä sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistuksessa (-18,3 %). Myös monella muulla teollisuuden toimialalla palkkasumma oli selvässä laskussa. Eniten palkkasummaa kasvattivat metallimalmien louhinta (16,1 %) sekä viemäri- ja jätevesihuolto (4,9 %).

Rakentamisen palkkasumma laski huhti-kesäkuussa 5,7 prosenttia. Toimialan palkkasumma kasvoi vielä vuosi sitten vastaavaan aikaan 12,5 prosenttia. Heikoimmin rakentamisen toimialalla kehittyi talonrakentaminen, jonka palkkasumma laski toisella vuosineljänneksellä 10,7 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen sekä erikoistuneen rakennustoiminnan palkkasummat kääntyivät laskuun toisella vuosineljänneksellä.

Kaupan toimialalla palkkasumma kääntyi vuoden toisella neljänneksellä 0,9 prosentin laskuun, ensimmäisen neljänneksen ollessa vielä positiivinen. Viime vuoden toisella neljänneksellä kaupan palkkasumman kasvu ylsi 9,4 prosenttiin. Alatoimialoista ainoastaan vähittäiskauppa kasvoi viime vuodesta, palkkasumman ollessa 1,9 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajankohtaa suurempi. Moottoriajoneuvojen kaupassa palkkasumma laski tuoreimmalla vuosineljänneksellä 3,7 prosenttia ja tukkukaupassa 2,5 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasummaa kertyi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 4,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Viime vuonna vastaavaan aikaan julkisen sektorin palkkasumma kohosi 7,7 prosenttia. Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden palkkasumman kehitys jatkui edelleen ripeänä. Alan palkkasumma nousi 9,9 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Yksityisessä koulutuksessa palkkasumman kasvu (8,2 %) nopeutui vuoden takaista vertailuajankohdastaan. Rahoitustoiminnassa palkkasumma laski (-0,3 %) hieman toisella vuosineljänneksellä.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumman kasvu lähes pysähtyi vuoden toisella neljänneksellä. Palkkasumma kasvoi nyt vain 0,3 prosenttia, kun kasvu vuosi sitten ylsi 9,5 prosenttiin. Palvelualoista voimakkaimmin kasvoi taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimiala, jossa palkkasumma kohosi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 7,4 prosenttia. Heikointa kehitys oli hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa, jossa palkkasumma supistui 2,7 prosenttia.

Työllisten määrän supistuminen käänsi palkkasumman laskuun

Työllisyyden kasvu on pysytellyt pitkään kahden prosentin tuntumassa, alkaen kuitenkin hidastua viime vuoden loppupuolella. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrä pieneni ensimmäistä kertaa lähes viiden kasvaneen vuoden jälkeen. Työllisyys heikkeni edelleen vuoden toisella neljänneksellä, työllisten määrän laskiessa 3 prosenttia vuoden takaisesta vastaavasta ajankohdasta. Tämä näkyi myös palkkasummassa, joka supistui ensimmäistä kertaa kuluvan vuoden toisella neljänneksellä.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Pidempiaikaista suhdannekehitystä tarkasteltaessa on palkkasumman kasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien aina vuoden 2007 kolmannelle neljännekselle asti 3 - 6 prosentin kasvussa neljännesvuosia tarkasteltaessa. Vastaavana aikana ansiotason kasvu ylsi 2 - 4 prosentin välille. Työllisyys kehittyi heikosti, työllisten määrän alkaessa kasvaa vasta vuoden 2004 loppupuolella. Kasvun kiihtyminen vuoden 2005 lopulla noin 2 prosenttiin näkyy myös palkkasumman kasvuna vastaavaan aikaan. Yksittäisten vuosineljännesten palkkasumman kasvulukuihin vaikuttavat osaltaan maksettujen tulospalkkioiden sijoittuminen vuosittain eri ajankohtiin. Tällaisia ovat esimerkiksi vuoden 2004 ensimmäisellä ja vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä maksetut tulospalkkiot. Pitkään jatkunut palkkasumman kasvu voimistui etenkin vuoden 2007 lopulla, johon vaikuttivat vahva ansiotason nousu sekä positiivinen työllisyyskehitys. Tuolloin palkkasumma ponnahti 7-8 prosentin kasvuun ja palkansaajien ansiot nousivat keskimäärin 5-6 prosenttia vuodessa. Ansiotason nousuun vaikuttivat monilla toimialoilla neuvotellut uudet sopimuskorotukset.


Päivitetty 13.8.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. kesäkuu 2009, Palkkasumma laski 0,3 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2009/06/ktps_2009_06_2009-08-13_kat_001.html