Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumman lasku tasaantui ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Palkkasumman lasku tasaantui kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edeltäviin vuosineljänneksiin. Tähän mennessä voimakkaimmin koko talouden palkkasumma on laskenut vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Lähes kaikilla päätoimialoilla palkkasumman kehitys oli niin ikään heikointa viime vuoden lopulla. Vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen kehitykseen vaikuttaa osaltaan maaliskuussa maksettujen palkkojen nousu (+2,8 %). Kuluvan vuoden maaliskuussa palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla lukuunottamatta rahoitustoiminnan toimialaa. Kasvuun vaikuttaa vuoden takaisen vertailuajankohdan matala taso, joka johtuu taantuman ajoittumisesta palkkasummassa viime vuoden alkuun.

Voimakkaimmin palkkasumman kasvua jarrutti vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä teollisuuden ja rakentamisen palkkasumminen kehitys. Myös kaupassa ja muissa palveluissa sekä rahoitustoiminnassa palkkasumma laski tuoreimmalla vuosineljännseksellä. Voimakkainta kasvu oli yksityisessä koulutuksessa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Palkkasumman muutokset II/2009-I/2010 neljänneksittäin, %

  II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010
Koko talous (A-X) -0,8 -1,6 -2,3 -0,6
Teollisuus (BCDE) -7,4 -9,1 -10,0 -6,8
Rakentaminen (F) -7,0 -3,8 -4,6 -3,9
Kauppa (G) -1,3 -2,1 -3,0 -1,0
Muut palvelut (HIJLMNRS) -0,2 -1,3 -2,5 -0,5
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) -0,8 1,0 -1,7 -2,4
Julkinen sektori (OPQ) 4,2 3,1 3,4 4,1
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 8,2 7,5 6,9 4,4
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 9,3 8,8 7,0 5,4

Teollisuusyritysten maksaman palkkasumman lasku pysyi vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä lähes samalla tasolla verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Palkkasumma laski tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla 6,8 prosenttia, kun se vuosi sitten vastaavaan aikaan laski 6,6 prosenttia. Voimakkainta lasku oli moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistuksessa (-18,6 %) sekä metallituotteiden valmistuksessa (-15,8 %). Monen muun teollisuuden toimialan palkkasumma oli niin ikään edelleen selvässä laskussa. Voimakkaasti palkasummaansa kasvattavia toimialoja puolestaan olivat mm. kaivostoimintaa palveleva toiminta (+24,2 %) sekä metallimalmien louhinta (+22,2 %).

Rakennusalan palkkasumman lasku voimistui kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, palkkasumman ollessa 3,9 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohtaansa pienempi. Vuonna 2009 vastaavaan aikaan palkkasumma oli 2,5 prosentin laskussa. Heikoimmin rakentamisen toimialoista kehittyi tuoreimmalla vuosineljänneksellä erikoistunut rakennustoiminta, jonka palkkasumma laski 4,5 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen palkkasumma laski vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 3,8 prosenttia ja talonrakentamisen 2,9 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma väheni vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 1 prosenttia. Vuonna 2009 vastaavaan aikaan kaupan palkkasumma oli 1 prosentin kasvussa. Alatoimialoista ainoastaan vähittäiskauppa kasvoi uusimmalla vuosineljänneksellä, palkkasumman ollessa 2,8 prosenttia vuoden takaista vastaavaa ajankohtaa suurempi. Moottoriajoneuvojen kaupassa palkkasumma laski 3,3 prosenttia ja tukkukaupassa 3,7 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasumma kohosi vuoden 2010 tammi-maaliskuussa 4,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuotta aiemmin julkisen sektorin palkkasumma kasvoi 4,8 prosenttia. Palkkasumman kasvu yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa (+5,4 %) sekä yksityisessä koulutuksessa (+4,4 %) jatkui edelleen suotuisana. Rahoitustoiminnassa palkkasumma supistui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2,4 prosenttia.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma laski vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,5 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vuosi sitten palkkasumman kasvussa yllettiin palvelualoilla 1,9 prosentin kasvulukemiin. Heikoimmin palvelualoista kehittyi majoitus- ja ravitsemistoiminta, jossa palkkasumma supistui 2,3 prosenttia. Voimakkaimmin kasvoi kiinteistöalan toiminta, jossa palkkasumma kohosi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 7 prosenttia.

Palkkasumman ja työllisten määrän lasku tasaantui

Palkkasumman toistaiseksi voimakkain lasku koettiin viime vuoden lopulla. Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä palkasumma laski 1,6 prosenttia ja viimeisellä 2,3 prosenttia. Lasku on kuitenkin tasaantunut vuoden 2010 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 0,6 prosenttiin. Tähän on osaltaan vaikuttanut työllisten määrän laskun taittuminen. Työllisten määrä kasvu hidastui vuoden 2008 loppupuolella ja kääntyi laskuun vuoden 2009 alusta. Työlllisten määrä laski vielä viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 4 prosentin vuosivauhtia, mutta hidastui vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 2,5 prosenttiin. Työllisyystilanne heijastuu suoraan myös palkkasumman kehitykseen. Myös pitkään jatkunut ansiotason nousu näyttää taittuneen vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä, palkansaajien ansioiden noustessa tuolloin kuitenkin 3 prosenttia vuoden takaisesta.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Pidempiaikaista suhdannekehitystä tarkasteltaessa palkkasumman neljännesvuosikasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien aina vuoden 2007 kolmannelle neljännekselle asti 3 - 6 prosentin tuntumassa. Vastaavana aikana ansiotason kasvu ylsi 2 - 4 prosentin välille. Työllisyys kehittyi heikosti, työllisten määrän alkaessa kasvaa vasta vuoden 2004 loppupuolella. Kasvun kiihtyminen vuoden 2005 lopulla noin 2 prosenttiin näkyy myös palkkasumman kasvuna vastaavaan aikaan. Yksittäisten vuosineljännesten palkkasumman kasvulukuihin vaikuttavat osaltaan maksettujen tulospalkkioiden sijoittuminen vuosittain eri ajankohtiin. Tällaisia ovat esimerkiksi vuoden 2004 ensimmäisellä ja vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä maksetut tulospalkkiot. Pitkään jatkunut palkkasumman kasvu voimistui etenkin vuoden 2007 lopulla, johon vaikuttivat vahva ansiotason nousu sekä positiivinen työllisyyskehitys. Tuolloin palkkasumma ponnahti 7-8 prosentin kasvuun ja palkansaajien ansiot nousivat keskimäärin 5-6 prosenttia vuodessa. Ansiotason nousuun vaikuttivat monilla toimialoilla neuvotellut uudet sopimuskorotukset.


Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 14.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. maaliskuu 2010, Palkkasumman lasku tasaantui ensimmäisellä vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2010/03/ktps_2010_03_2010-05-14_kat_001_fi.html