Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumman kasvu voimistui kolmannella vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumman kehitys jatkui positiivisena vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Toiselta vuosineljännekseltä alkanut kasvu voimistui edelleen tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla, palkkasumman kohotessa 3,6 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta. Palkkasumma ylsi kuluvan vuoden elo–syyskuussa jo neljän prosentin kasvulukemiin. Palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla, kääntyen teollisuudessakin positiiviseksi tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Teollisuuden toimialoilla kasvu on kuitenkin vielä selvästi muita aloja heikompaa. Voimakkainta palkkasumman lisäys oli yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä rakentamisen toimialalla.

Taulukko 1. Palkkasumman muutokset IV/2009–III/2010 neljänneksittäin, %

  IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010
Koko talous (A-X) -2,3 -1,0 1,7 3,6
Teollisuus (BCDE) -10,0 -7,0 -2,3 1,5
Rakentaminen (F) -4,7 -4,6 0,1 5,8
Kauppa (G) -3,3 -1,6 0,8 2,7
Muut palvelut (HIJLMNRS) -2,4 -0,9 1,9 3,7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) -1,9 -2,7 3,0 3,0
Julkinen sektori (OPQ) 3,4 3,7 4,0 3,6
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 7,0 3,5 5,1 4,8
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 7,1 5,2 5,3 6,6

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma kääntyi kasvuun vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Kasvua kertyi 1,5 prosenttia kuluvan vuoden heinä-syyskuussa, kun vielä edeltäneellä vuosineljänneksellä palkkasumma oli hienoisessa laskussa. Lähes kaikilla teollisuuden toimialoilla palkkasumma voimistui kolmannen vuosineljänneksen aikana. Ainostaan muiden kulkuneuvojen valmistuksessa (-8,2 %) sekä moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistuksessa (-0,9 %) palkkasumma laski edelleen vuoden takaisesta. Voimakkainta palkkasumman kasvu oli kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (+24,1 %). Myös metallimalmien louhinnassa sekä metallien jalostuksessa palkkasumma kasvoi huomattavasti viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Rakennusalan palkkasumma voimistui selvästi kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä, ollen 5,8 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohtaansa suurempi. Tätä edeltäneellä vuosineljänneksellä alalla maksetut palkat kasvoivat vain hieman viime vuoden vertailuneljänneksestä. Palkkasumman kasvu perustuu pitkälti talonrakentamisen ja erikoituneen rakennustoiminnan vilkastumiseen. Talonrakentamisessa kasvua kertyi heinä–syyskuussa 11,7 prosenttia ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 6 prosenttia. Heikoimmin rakentamisen toimialoista kehittyi maa- ja vesirakentaminen, jossa palkkasumma laski 6,4 prosenttia.

Kaupan toimialalla palkkasumma voimistui 2,7 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä, edellisen vuosineljänneksen kasvun jäädessä vajaaseen prosenttiin. Palkkasumma kasvoi kaikilla tarkastelluilla kaupan päätoimialoilla, autokaupan palkkasumman (+ 4,2 %) voimistuessa eniten. Myös vähittäiskaupassa ja tukkukaupassa maksetut palkat kehittyivät suotuisasti uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla.

Julkisen sektorin palkat jatkoivat vakaata kasvuaan vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä, voimistuen 3,6 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan. Edeltäneellä vuosineljänneksellä julkisen sektorin maksama palkkasumma kasvoi 4 prosenttia. Palkkasumman kasvu oli niin ikään suotuisaa yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa (+6,6 %), yksityisessä koulutuksessa (+4,8 %) sekä rahoitustoiminnassa (+3 %).

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumman kasvu voimistui kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä 3,7 prosenttiin. Edeltäneellä vuosineljänneksellä alan palkkasumma kasvoi vajaat 2 prosenttia. Voimakkainta kasvu oli uusimmalla vuosineljänneksellä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (+8,8 %) sekä kiinteistöalalla (+7,4 %). Myös muilla palvelualojen päätoimialoilla palkkasumman nousu voimistui viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Palkkasumma voimistui työllisten määrän kääntyessä nousuun

Palkkasumman kasvu voimistui edelleen kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Kasvua tuki osaltaan työllisyystilanteen kohentuminen. Työllisten määrä kääntyi kasvuun heinä-syyskuun aikana, ollen laskussa yhtäjaksoisesti tätä ennen aina vuoden 2009 alusta. Työllisyyden parantuminen tuoreimmalla vuosineljänneksellä oli vielä kuitenkin varsin maltillista, työllisten määrän kasvaessa vain 0,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Vuoden toisella neljänneksellä työllisten määrä oli vielä hienoisessa (-0,5 %) laskussa. Myös pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Kahden edeltäneen vuoden kaltaista ansiotason nousua ei kuluvan vuoden aikana kuitenkaan ole nähty. Vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä palkansaajien ansiot kasvoivat vielä 2,4 prosenttia.

Kuvio 1. Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Kuvio 1. Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Pidempiaikaista suhdannekehitystä tarkasteltaessa palkkasumman neljännesvuosikasvu on pysytellyt vuoden 2002 alusta lähtien aina vuoden 2007 kolmannelle neljännekselle asti 3–6 prosentin tuntumassa. Vastaavana aikana ansiotason kasvu ylsi 2–4 prosentin välille. Työllisyys kehittyi heikosti, työllisten määrän alkaessa kasvaa vasta vuoden 2004 loppupuolella. Kasvun kiihtyminen vuoden 2005 lopulla noin 2 prosenttiin näkyy myös palkkasumman kasvuna vastaavaan aikaan. Yksittäisten vuosineljännesten palkkasumman kasvulukuihin vaikuttavat osaltaan maksettujen tulospalkkioiden sijoittuminen vuosittain eri ajankohtiin. Tällaisia ovat esimerkiksi vuoden 2004 ensimmäisellä ja vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä maksetut tulospalkkiot. Pitkään jatkunut palkkasumman kasvu voimistui etenkin vuoden 2007 lopulla, johon vaikuttivat vahva ansiotason nousu sekä positiivinen työllisyyskehitys. Tuolloin palkkasumma ponnahti 7–8 prosentin kasvuun ja palkansaajien ansiot nousivat keskimäärin 5–6 prosenttia vuodessa. Ansiotason nousuun vaikuttivat monilla toimialoilla neuvotellut uudet sopimuskorotukset.


Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 16.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. syyskuu 2010, Palkkasumman kasvu voimistui kolmannella vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2010/09/ktps_2010_09_2010-11-16_kat_001_fi.html