Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 3,4 prosenttia vuonna 2012

Vuonna 2012 koko talouden palkkasumma oli 3,4 prosenttia suurempi kuin edeltävänä vuonna. Palkkasumma kasvoi vuoden takaisesta kaikilla päätoimialoilla vuoden jokaisella neljänneksellä lukuun ottamatta teollisuutta, jossa palkkasumma supistui vuoden kahdella viimeisellä neljänneksellä. Palkkasumman kasvu oli selvästi maltillisempaa vuonna 2012 kuin vuonna 2011, jolloin koko vuoden kasvu koko talouden palkkasummissa oli 4,7 prosenttia. Palkkasumman kasvu hidastui lähes kaikilla päätoimialoilla; ainoastaan julkisella sektorilla ja yksityisellä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden toimialalla palkkasumman kasvu oli hieman edellisvuotta kovempaa.

Taulukko 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksittäin I/2012–IV/2012, % (TOL 2008)

  I/2012 II/2012 III/2012 IV/2012 Koko vuosi 2012 Koko vuosi 2011
Koko talous (A-X) 5,4 4,4 1,6 2,3 3,4 4,7
Teollisuus (BCDE) 2,9 3,9 -2,2 -0,8 1,0 4,2
Rakentaminen (F) 11,5 8,3 1,0 3,5 5,8 7,4
Kauppa (G) 4,5 4,8 3,1 2,7 3,8 5,3
Muut palvelut (HIJLMNRS) 5,1 4,4 2,9 3,2 3,9 5,6
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 3,2 4,6 2,8 0,3 2,8 3,7
Julkinen sektori (OPQ) 6,3 3,1 2,0 2,5 3,4 3,1
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 3,9 2,7 1,8 1,7 2,5 3,4
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 10,3 7,8 6,3 6,7 7,7 6,7

Yksityiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut vauhdittivat palkkasumman kasvua

Yksityiset terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut vauhdittivat koko talouden palkkasumman kasvua läpi vuoden 2012. Alan palkkasumma kasvoi koko talouden palkkasummaa nopeammin vuoden 2012 kaikilla neljänneksillä. Pelkästään joulukuussa yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden palkkasumma kasvoi 5,0 prosenttia vuoden takaisesta. Useimmilla toimialoilla alkuvuodesta maksettu 150 euron kertaerä voi näkyä ensimmäisten vuosineljännesten kasvuprosenteissa.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä IV/2012 ja IV/2011, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä IV/2012 ja IV/2011, % (TOL 2008)

Teollisuusyritysten maksamien palkkojen summa laski vuoden 2012 neljännellä vuosineljänneksellä 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma laski voimakkaimmin loka–joulukuussa sähkö– ja elektroniikkateollisuudessa (-10,3 %), ja nahan ja nahkatuotteiden valmistuksessa (-9,9 %). Palkkasumma kasvoi teollisuuden alatoimialoista eniten metallimalmien louhinnassa (+25,8 %) sekä kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (+21,0 %).

Rakennusalan palkkasumma kasvoi vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 3,5 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta. Erikoistuneessa rakennustoiminnassa ja maa- ja vesirakentamisessa palkkasummat kasvoivat 3,5 prosenttia ja talonrakentamisessa 3,4 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 2,7 prosenttia vuoden 2012 neljännellä vuosineljänneksellä. Kaupan alatoimialoista palkkasumma kasvoi loka–joulukuussa eniten vähittäiskaupan erikoismyymälöissä (+9,9 %) ja muussa vähittäiskaupassa (+8,4 %). Kaupan alatoimialoilla palkkasumma laski vuoden 2012 viimeisellä vuosineljänneksellä ainoastaan veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskaupassa, jossa palkkasumma laski 3,0 prosenttia vuoden takaisesta.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 3,2 prosenttia vuoden takaisesta. Palkkasumma kasvoi loka–joulukuussa lähes kaikilla palvelutoimialoilla. Palvelutoimialat, joissa palkkasumman kasvu oli nopeinta, olivat kiinteistö– ja maisemanhoito (+5,6 %), ravitsemustoiminta (+5,4 %) sekä hallinto– ja tukipalvelut liike-elämälle (+5,1 %).

Rahoitus- ja vakuutustoiminnassa palkkasumman kasvu hidastui vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 0,3 prosenttiin. Sitä vastoin loka-joulukuussa julkisen sektorin palkkasumma kasvoi 2,5 prosenttia ja koulutuspalveluja tarjoavalla yksityisellä sektorilla palkkojen summa kasvoi 1,7 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta.

Palkkasumman kasvu seurausta ansiotason ja työllisten määrän kehityksestä

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Palkkasumman kasvu hidastui selvästi vuoden 2012 viimeisellä kahdella vuosineljänneksellä. Työllisten määrä kääntyi laskuun vuoden 2012 loka–joulukussa, ollen tätä ennen kasvussa yhtäjaksoisesti vuoden 2010 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen. Vuoden 2012 loka–joulukuussa työllisten määrä laski 0,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on ollut positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Ansiotason kasvu voimistui hieman vuonna 2012. Vuonna 2012 ansiotaso kasvoi keskimäärin 3,5 prosenttia, kun vuonna 2011 kasvua oli keskimäärin 2,7 prosenttia. Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä ansiotaso kasvoi 3,2 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 11.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. joulukuu 2012, Palkkasumma kasvoi 3,4 prosenttia vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2012/12/ktps_2012_12_2013-02-11_kat_001_fi.html