Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 1,1 prosenttia vuonna 2013

Vuonna 2013 koko talouden palkkasumma oli 1,1 prosenttia suurempi kuin edeltävänä vuonna. Palkkasumman kasvu oli selvästi vuotta 2012 maltillisempaa, jolloin koko vuoden kasvu oli 3,4 prosenttia. Palkkasumman kasvu oli selvästi hitaampaa myös kaikilla päätoimialoilla edellisvuoteen verraten. Vuonna 2013 palkkasummien kasvu jäikin alle kolmen prosentin kaikilla päätoimialoilla pois lukien yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden palkkasumma, joka kasvoi vuonna 2013 vielä 4,9 prosenttia edellisvuodesta.

Taulukko 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksittäin I/2013–IV/2013, % (TOL 2008)

  I/2013 II/2013 III/2013 IV/2013 Koko vuosi 2013 Koko vuosi 2012
Koko talous (A-X) 0,3 1,4 1,3 1,2 1,1 3,4
Teollisuus (BCDE) -2,5 -1,1 -2,0 -1,4 -1,7 0,9
Rakentaminen (F) 1,0 1,5 2,4 3,0 2,0 5,6
Kauppa (G) 1,5 0,0 1,7 0,7 1,0 3,7
Muut palvelut (HIJLMNRS) 1,0 1,0 1,7 1,3 1,3 3,9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) -2,4 5,3 0,1 -0,9 0,7 2,7
Julkinen sektori (OPQ) 0,5 2,9 2,1 1,6 1,8 3,7
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 0,0 0,5 0,1 -0,1 0,1 2,6
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 4,1 5,4 4,8 5,1 4,9 7,7

Teollisuuden palkkasummien kehitys päätoimialoista heikointa

Palkkasumma kasvoi vuonna 2013 kaikilla päätoimialoilla lukuun ottamatta teollisuutta, jossa palkkasumma supistui koko vuonna 1,7 prosenttia. Teollisuuden palkkasumma laski vuoden 2013 kaikilla neljänneksillä. Kehitys kääntyi laskuun vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä ja on jatkunut vuoden 2013 viimeiselle neljännekselle asti. Tuoreimmalla neljänneksellä laskua oli 1,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä IV/2013 ja IV/2012, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä IV/2013 ja IV/2012, % (TOL 2008)

Suurin osa teollisuuden alatoimialojen palkkasummista laski vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Näistä kaivostoimintaa palveleva toiminta laski voimakkaimmin (-17,9 %) ja maltillisimmin muiden koneiden ja laitteiden valmistus (-0,3 %). Teollisuuden alatoimialojen palkkasummista kasvoi eniten maaperän ja vesistöjen kunnostus, ympäristönhuoltopalvelut (+21,6 %) sekä jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; kierrätys (+5,5 %).

Rakennusalan työntekijöille maksettu palkkasumma kasvoi vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 3,0 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta. Erikoistuneessa rakennustoiminnassa palkkasummat kasvoivat 3,9 prosenttia, maa– ja vesirakentamisessa 2,4 prosenttia sekä talonrakentamisessa 1,8 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 0,7 prosenttia tuoreimmalla neljänneksellä. Tukkukaupan palkkasumma laski vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia, kun taas vähittäiskaupan palkkasumma kasvoi prosentin edellisvuoden vertailuajanjaksosta.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 1,3 prosenttia vuoden takaisesta. Myös moni palvelualojen alatoimialojen palkkasummista laski tuoreella neljänneksellä. Voimakkaimmin palkkasumma laski kustannustoiminnassa (-4,2%) ja televiestinnnässä (-4,0%). Palkkasumma kasvoi palvelualan alatoimialoista eniten hallinto– ja tukipalveluissa liike-elämälle (+5,6 %), Lakiasiain ja laskentatoimen palveluissa ja liikkeenjohdon konsultoinnissa (+4,5 %) sekä ravitsemustoiminnassa (+3,7 %).

Rahoitus- ja vakuutustoiminnassa sekä koulutuspalveluja tarjoavalla yksityisellä sektorilla palkkasumma kääntyi laskuun vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä (-0,9% ja -0,1%). Sitä vastoin loka-joulukuussa julkisen sektorin palkkasumma kasvoi 1,6 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta.

Työllisten määrän heikolla kehityksellä selvä vaikutus palkkasummien kasvuun

Työllisten määrä kääntyi laskuun vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä ja laskua on jatkunut tuoreimmalle neljännekselle asti. Työllisten määrä laski tuoreella kolmen kuukauden jaksolla 1,1 prosenttia edellisvuodesta. Työllisten määrän negatiivinen kehitys on hidastanut palkkasummien kasvua ja vuonna 2013 koko talouden palkkasumman kasvu jäi alle kahden prosentin vuoden kaikilla neljänneksillä.

Pitkään jatkuneella ansiotason kasvulla on positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Ansiotason kasvu on kuitenkin hidastunut hieman vuonna 2013 ja ennakollisen tiedon perusteella ansiotaso kasvoi loka-joulukuussa 1,8 prosenttia vertailuajankohdasta.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 11.02.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. joulukuu 2013, Palkkasumma kasvoi 1,1 prosenttia vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2013/12/ktps_2013_12_2014-02-11_kat_001_fi.html