Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 0,7 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 0,7 prosenttia vuoden takaista suurempi. Tammi-maaliskuussa palkkasumman kasvu jäi edellisvuodesta alle kahden prosentin kaikilla päätoimialoilla lukuun ottamatta yksityisiä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluita. Heikoimmin ensimmäisellä vuosineljänneksellä on kehittynyt teollisuusyritysten palkkasumma, joka on laskenut vuoden 2012 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä I/2014 ja I/2013, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä I/2014 ja I/2013, % (TOL 2008)
Teollisuusyritysten maksamien palkkojen summa laski vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 1,6 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma laski voimakkaimmin kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (-13,6 %) sekä tekstiilien valmistuksessa (-5,3 %). Palkkasumma kasvoi teollisuuden alatoimialoista eniten moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistuksessa (7,8 %) sekä maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalveluissa (8,0 %).

Rakennusalan palkkasumma kasvoi vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 1,8 prosenttia vuoden takaisesta vertailuajankohdasta. Rakennusalan palkkasummien kasvua hidasti tuoreella neljänneksellä maa- ja vesirakentaminen, joka laski 2,7 prosenttia vuoden takaisesta. Erikoistuneen rakennustoiminnan palkkasumma kasvoi puolestaan 3,2 ja talonrakentamisen 1,2 prosenttia edellisvuodesta.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 1,7 prosenttia vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kaupan alatoimialoista vähittäiskaupan sekä moottoriajoneuvojen kaupan ja korjauksen palkkasumma kasvoi 2,4 prosenttia edellisvuodesta. Tukkukaupan palkkasummien kasvu jäi tuoreella neljänneksellä 0,9 prosenttiin vuoden takaisesta.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 1,2 prosenttia vuoden takaisesta. Palvelualojen alatoimialoista voimakkaimmin palkkasumma kasvoi hallinto- ja tukipalveluissa liike-elämälle (6,6 %) sekä muissa erikoistuneissa palveluissa liike-elämälle (6,0 %). Heikointa kehitys oli televiestinnän (-5,0 %) ja vesiliikenteen (-4,7 %) toimialoilla.

Sekä julkisen että yksityisen sektorin palkkasummat olivat hienoisessa kasvussa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä (0,3 %) ja (0,7 %). Yksityisten koulutuspalveluiden palkkasumma kasvoi 0,5 prosenttia edellisvuodesta tuoreella neljänneksellä, kun puolestaan rahoitus- ja vakuutustoiminnassa palkkasumma laski vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 1,5 prosenttia.

Palkkasumman kasvu seurausta ansiotason ja työllisten määrän kehityksestä

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Palkkasumman kasvu oli hidasta vuoden 2013 kaikilla vuosineljänneksillä. Kehitys jatkui hitaana vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvun jäädessä 0,7 prosenttiin edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Työllisten määrä laski vuoden 2013 kaikilla vuosineljänneksillä. Vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä työllisten määrän laski 0,6 prosenttia.

Pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on ollut positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Ansiotason kasvu hidastui vuonna 2013. Vuonna 2013 ansiotaso kasvoi keskimäärin kaksi prosenttia, kun vuonna 2012 kasvua oli keskimäärin 3,2 prosenttia. Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä ansiotaso kasvoi 1,8 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Godfrey Lowndes 09 1734 3423, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 13.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. maaliskuu 2014, Palkkasumma kasvoi 0,7 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2014/03/ktps_2014_03_2014-05-13_kat_001_fi.html