Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 1,7 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 1,7 prosenttia vuoden takaista suurempi. Tammi-maaliskuussa palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Ensimmäisen vuosineljänneksen kehityksen taustalla oli etenkin palkkasumman kasvu maaliskuussa. Voimakkaimmin ensimmäisellä vuosineljänneksellä palkkasumma kasvoi yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä rakentamisessa. Heikoimmin palkkasumma kehittyi yksityisen sektorin koulutuspalveluissa sekä kaupan alalla.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä I/2015 ja I/2014, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä I/2015 ja I/2014, % (TOL 2008)
Teollisuusyritysten palkkasumma kasvoi vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 1,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma kasvoi eniten kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (17,2 %), maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa (12,8 %) sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (12,5 %). Palkkasumma laski teollisuuden alatoimialoista voimakkaimmin muiden kulkuneuvojen valmistuksessa (-15 %), nahan ja nahkatuotteiden valmistuksessa (-10 %) sekä vaatteiden valmistuksessa (-8,2 %).

Rakennusalan palkkasumma kasvoi viimeisimmällä kolmen kuukauden jaksolla 3,5 prosenttia vuoden takaisesta. Erikoistuneen rakennustoiminnan toimialalla palkkasumma lisääntyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,8 prosenttia ja talonrakentamisen 3,5 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen palkkasumma kohosi vastaavasti 2,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 0,5 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Alatoimialoista tukkukauppa kasvoi 0,8 prosenttia ja moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus 0,5 prosenttia. Vähittäiskaupan palkkasumman kasvu jäi tammi–maaliskuussa 0,3 prosenttiin.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 2,7 prosenttia vuoden takaisesta. Palvelualojen alatoimialoista voimakkaimmin palkkasumma kasvoi elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotannossa (8,6 %). Tietopalvelutoiminnan toimialalla sekä lakiasiain ja laskentatoimen palveluissa palkkasumma kasvoi 7,1 prosenttia. Heikointa kehitys oli radio- ja televisiotoiminnassa (-5,7 %) sekä tietokoneiden ja kotitaloustavaroiden korjauksessa (-4,4 %).

Palkkasumma kasvoi yksityisellä sektorilla vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,2 prosenttia ja julkisella sektorilla 0,7 prosenttia. Rahoitus ja vakuutustoiminnan palkkasumma kasvoi 1,8 prosenttia, koulutuspalveluita tarjoavan yksityisen sektorin kasvun jäädessä 0,5 prosenttiin.

Palkkasumma kasvussa — työllisten määrä edelleen laskusuuntainen

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Palkkasumman kasvu on ollut hidasta vuoden 2012 lopulta lähtien, jolloin työllisten määrä kääntyi laskuun. Heikko työllisyyskehitys on hidastanut palkkasumman kasvua. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrä tosin laski enää 0,1 prosenttia vuoden takaisesta. Vastaavasti palkkasumman kasvu on hieman piristynyt tuoreimman vuosineljänneksen aikana.

Pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on ollut positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Vielä vuonna 2013 ansiotason vuotuinen kasvu pysytteli kahden prosentin tuntumassa. Vuoden 2014 aikana palkansaajien ansiokehityksen kasvu on kuitenkin hidastunut. Viime vuonna keskimääräinen palkansaajien ansiotason nousu oli 1,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Godfrey Lowndes 029 551 3423, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 12.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. maaliskuu 2015, Palkkasumma kasvoi 1,7 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2015/03/ktps_2015_03_2015-05-12_kat_001_fi.html