Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 1,5 prosenttia toisella vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 1,5 prosenttia vuodentakaista suurempi. Huhti-kesäkuussa palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla lukuun ottamatta yksityisiä koulutuspalveluita. Toisen vuosineljänneksen kehityksen taustalla oli etenkin palkkasumman kasvu huhtikuussa (3,4 %). Voimakkaimmin toisella vuosineljänneksellä palkkasumma kasvoi rakentamisessa sekä yksityisissä terveys- ja sosiaalipalveluissa. Heikoimmin palkkasumma kehittyi yksityisen sektorin koulutuspalveluissa sekä teollisuudessa.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä II/2015 ja II/2014, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä II/2015 ja II/2014, % (TOL 2008)
Teollisuusyritysten palkkasumma kasvoi vuoden 2015 toisella neljänneksellä 0,5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma kasvoi eniten maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa (14,1 %), kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (9,8 %) sekä koneiden ja laitteiden korjauksessa, huollossa ja asennuksessa (7,8 %). Palkkasumma laski teollisuuden alatoimialoista voimakkaimmin nahan ja nahkatuotteiden valmistuksessa (-18,1 %) sekä muiden kulkuneuvojen valmistuksessa (-11,4 %).

Rakennusalan palkkasumma kasvoi viimeisimmällä kolmen kuukauden jaksolla 3,7 prosenttia vuoden takaisesta. Erikoistuneen rakennustoiminnan toimialalla palkkasumma lisääntyi toisella vuosineljänneksellä 4,7 prosenttia ja talonrakentamisen 3,8 prosenttia. Sen sijaan maa- ja vesirakentamisen palkkasumma laski 0,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 0,8 prosenttia vuoden 2015 huhti-kesäkuussa. Alatoimialoista moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus kasvoi 2,2 prosenttia ja tukkukauppa 1,4 prosenttia. Puolestaan vähittäiskaupassa palkkasumma supistui toisella neljänneksellä 0,3 prosenttia.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi toisella neljänneksellä 2,9 prosenttia vuoden takaisesta. Palvelualojen alatoimialoista voimakkaimmin palkkasumma kasvoi muissa erikoistuneissa palveluissa liike-elämälle (10,9 %). Kiinteistöalan toiminnan toimialalla palkkasumma kasvoi 7 prosenttia. Heikointa kehitys oli tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen toimialalla (-8,1 %) sekä tietokoneiden ja kotitaloustavaroiden korjauksessa (-5,9 %).

Palkkasumma kasvoi yksityisellä sektorilla vuoden toisella neljänneksellä 2,2 prosenttia ja julkisella sektorilla 0,3 prosenttia. Rahoitus ja vakuutustoiminnan palkkasumma kasvoi 1,7 prosenttia, kun taas koulutuspalveluita tarjoavan yksityisen sektorin palkkasumman supistui 0,5 prosenttia.

Palkkasumma kasvussa — työllisten määrä edelleen laskusuuntainen

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Palkkasumman kasvu on ollut hidasta vuoden 2012 lopulta lähtien, jolloin työllisten määrä kääntyi laskuun. Heikko työllisyyskehitys on hidastanut palkkasumman kasvua. Vuoden 2015 toisella neljänneksellä työllisten määrä laski 1,1 prosenttia vuoden takaisesta, kun palkkasumma kasvoi samana aikana 1,5 prosenttia.

Pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on ollut positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Vielä vuonna 2013 ansiotason vuotuinen kasvu pysytteli kahden prosentin tuntumassa. Vuoden 2014 aikana palkansaajien ansiokehityksen kasvu on kuitenkin hidastunut. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä palkansaajien ansiotaso nousi 1,3 prosenttia edellisvuoden tammi-maaliskuusta.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Suvi Kiema 029 551 2738, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 11.8.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. kesäkuu 2015, Palkkasumma kasvoi 1,5 prosenttia toisella vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2015/06/ktps_2015_06_2015-08-11_kat_001_fi.html