Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 1,2 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä 1,2 prosenttia vuoden takaista suurempi. Heinä-syyskuussa ripeimmin kehittyi rakentamisen palkkasumma, joka ylsi yli neljän prosentin kasvuun vuotta aiemmasta. Samalla neljänneksellä lähes kolme prosenttia kasvoivat yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden sekä muiden palveluiden palkkasummat. Heikoimmin kolmannella vuosineljänneksellä kehittyi yksityisten koulutuspalveluiden tuottajien palkkasumma, joka väheni runsaan prosentin vuoden 2014 kolmannesta neljänneksestä.

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä III/2014 ja III/2013, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä III/2014 ja III/2013, % (TOL 2008)
Teollisuusyritysten palkkasumma kasvoi vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä varovaiset 0,2 prosenttia. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma kasvoi voimakkaimmin kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (20,6 %), maaperän ja vesistöjen kunnostuksen ja muiden ympäristönhuoltopalveluiden toimialalla (11,9 %) sekä muiden kulkuneuvojen valmistuksessa (7,6 %). Palkkasumma väheni teollisuuden alatoimialoista eniten juomien valmistuksessa (-9,1 %) ja vaatteiden valmistuksessa (-7,0 %).

Rakennusalan palkkasumma kasvoi tuoreella kolmen kuukauden jaksolla 4,4 prosenttia vuoden takaisesta. Talonrakentamisen palkkasumma lisääntyi tuoreella neljänneksellä 6,1 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan palkkasumma 4,4 prosenttia edellisvuodesta. Maa- ja vesirakentamisen palkkasumma oli niin ikään 0,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Kaupan toimialalla palkkasumma kasvoi 0,9 prosenttia vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä. Palkkasumma oli tukkukaupassa prosentin ja vähittäiskaupassa 0,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Eniten kaupan alatoimialoista kasvoi urheiluvälineiden vähittäiskaupan palkkasumma (9,3 %). Alavireisintä palkkasumman kehitys oli vähittäiskauppaa postimyyntiliikkeiden tai internetin välityksellä harjoittavissa yrityksissä (-11,9 %).

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla 2,7 prosenttia vuoden takaisesta. Palvelualojen alatoimialoista palkkasumma kasvoi voimakkaimmin toimialoilla muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle (13,1 %) sekä kiinteistöalan toiminta (7,8 %). Heikointa kehitys oli tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen toimialoilla (-9,5 %).

Palkkasumma kasvoi kolmannella neljänneksellä yksityisellä sektorilla 2,3 prosenttia. Julkisen sektorin palkkasumma väheni 0,9 prosenttia vuoden 2014 kolmannesta neljänneksestä.

Palkkasummien kasvu hidasta — työllisten määrä vähenee edelleen

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Palkkasumma kehittyi hitaasti vuonna 2014, kun kolmen ensimmäisen neljänneksen kasvu jäi alle prosenttiin. Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä palkkasumma kasvoi runsaan prosentin vuoden 2013 viimeisestä neljänneksestä. Vuoden 2015 ensimmäisen ja toisen neljänneksen aikana palkkasumma kasvoi prosentin edellisvuoden vastaavista ajanjaksoista. Tuoreella neljänneksellä kasvua kertyi 1,2 prosenttia edellisvuodesta. Palkkasummien kasvua on hidastanut vuoden 2012 viimeisestä neljänneksestä lähtien jatkunut työllisten määrän väheneminen. Vuoden 2015 heinä-syyskuussa työllisten määrä laski 0,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Pitkään jatkuneella ansiotason nousulla on toisaalta ollut positiivinen vaikutus palkkasumman kehitykseen. Vuonna 2013 ansiotason kasvu oli kahden prosentin luokkaa kaikilla vuosineljänneksillä. Kehitys tasaantui vuonna 2014 kasvun ollessa 1,4 prosenttia edellisvuodesta. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan ansiotaso kasvoi vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä 1,4 prosenttia, toisella neljänneksellä 1,3 prosenttia ja tuoreimmalla neljänneksellä 1,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 2. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö 029 551 2659, Suvi Kiema 029 551 2738, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. syyskuu 2015, Palkkasumma kasvoi 1,2 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2015/09/ktps_2015_09_2015-11-11_kat_001_fi.html