Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi prosentin vuonna 2015

Vuonna 2015 koko talouden palkkasumma oli prosentin verran suurempi kuin edeltävänä vuonna. Palkkasumman kasvu oli hieman nopeampaa kuin vuonna 2014, jolloin koko vuoden kasvu oli 0,6 prosenttia. Toimialoista ripeimmin kasvoivat rakentamisen sekä yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden palkkasummat.

Vuonna 2015 palkkasummat kasvoivat edellisvuotta nopeammin rakentamisessa, muissa palveluissa, rahoitustoiminnassa ja teollisuudessa. Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden sekä kaupan palkkasummien kasvu hidastui edellisvuodesta ja yksityisen koulutuksen palkkasumma kääntyi laskuun. Yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi 1,7 prosenttia vuodesta 2014. Vastaavaan aikaan julkisten toimialojen palkkasumma väheni 0,2 prosenttia.

Kuvio 1. Palkkasumman koko vuoden muutokset 2015 ja 2014

Kuvio 1. Palkkasumman koko vuoden muutokset 2015 ja 2014

Rakentamisen palkkasumman kasvu jatkui viime vuoden loka-joulukuussa

Palkkasumma kasvoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä nopeimmin rakentamisessa (5,6 %). Palkkasumma kasvoi myös yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa (4,1 %), muissa palveluissa (3,0 %) ja rahoitustoiminnassa (2,6 %). Laskussa tuoreimmalla neljänneksellä olivat kaupan (-0,1 %), teollisuuden (-0,7 %) ja yksityisen koulutuksen (-1,3 %) palkkasummat.

Kuvio 2. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä IV/2015 ja IV/2014

Kuvio 2. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä IV/2015 ja IV/2014
Rakennusalan palkkasumma kasvoi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 5,6 prosenttia vuodentakaisesta. Talonrakentamisen palkkasumma lisääntyi loka—joulukuussa 6,3 prosenttia edellisvuodesta. Erikoistuneen rakennustoiminnan sekä maa- ja vesirakentamisen palkkasummat kasvoivat kumpikin 5,2 prosenttia. Työllisiä rakentamisen toimialan yrityksissä oli 3,6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä. Samaan aikaan rakentamisen ansiotaso nousi 0,8 prosenttia. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan vuonna 2014 Suomessa toimi 41 827 rakennusyritystä, niiden henkilöstön lukumäärä oli yhteensä 153 683 ja palkkasumma 5 482 miljoonaa euroa. Henkilöstön lukumäärä sisältää yrittäjät ja palkansaajat.

Teollisuusyritysten maksamien palkkojen summa laski vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä 0,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Teollisuuden alatoimialoista palkkasumma laski voimakkaimmin nahan ja nahkatuotteiden valmistuksessa (-7,9 %) juomien valmistuksessa (-7,4 %) sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (-6,5 %). Palkkasumma kasvoi teollisuuden alatoimialoista eniten kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (18,7 %) sekä maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa ja ympäristönhuoltopalveluissa (12,0 %). Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan vuonna 2014 Suomessa toimi 24 248 teollisuusyritystä. Yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 328 528 ja palkkasumma 14 840 miljoonaa euroa.

Kaupan toimialan palkkasumma laski vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä hieman (-0,1 %) vuotta aiemmasta.Tukkukaupan palkkasumma pysyi vuoden takaisella tasolla ja vähittäiskaupan palkkasumma väheni 1,1 prosenttia. Autokaupan palkkasumma kasvoi 2,6 prosenttia Työvoimatutkimuksen mukaan kaupan alan työllisten määrä kasvoi 1,7 prosenttia vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan vuonna 2014 kaupan toimialalla oli yrityksiä 44 342, toimialan henkilöstön lukumäärä oli yhteensä 246 097 ja palkkasumma 8 703 miljoonaa euroa.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä 3,0 prosenttia vuoden takaisesta. Palvelualojen alatoimialoista voimakkaimmin kehittyi työllistämistoiminnan palkkasumma (12,9 %). Yli kahdeksan prosenttia palkkasummiaan kasvattivat myös muut palvelut liike-elämälle (9,8 %), turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut (8,4 %) sekä kiinteistöalan toiminta (8,1 %). Heikointa kehitys oli tieteellisessä tutkimuksessa ja kehittämisessä (-8,9 %).

Vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi 2,1 prosenttia ja työllisten määrä 0,9 prosenttia edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä. Vastaavaan aikaan julkisen sektorin palkkasumma pieneni 0,6 prosenttia ja työllisten määrä väheni 3,4 prosenttia. Yksityisissä koulutuspalveluissa palkkasumma väheni 1,3 prosenttia ja rahoitustoiminnan palkkasumma kasvoi 2,6 prosenttia vuoden 2014 viimeisestä neljänneksestä.

Työllisten määrä väheni edelleen

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Vuonna 2015 palkkasumma kehittyi edellisvuotta myönteisemmin kasvun vaihdellessa neljänneksittäin 0,7-1,4 prosentin välillä. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvua kertyi 1,4 prosenttia edellisvuodesta. Palkkasummien kasvua on hidastanut pitkään jatkunut työllisten määrän lasku, joka on jatkunut vuoden 2012 viimeisestä neljänneksestä lähtien. Loka—joulukuussa työllisten määrä väheni 0,2 prosenttia.

Ansiotason kasvun hidastuminen jatkui vuonna 2015. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ansiotaso kasvoi 1,4 prosenttia ja toisella neljänneksellä 1,3 prosenttia. Vuoden 2015 kahdella viimeisellä neljänneksellä kasvua kertyi enää 1,1 prosenttia vuoden takaisesta

Kuvio 3. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 3. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. joulukuu 2015, Palkkasumma kasvoi prosentin vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2015/12/ktps_2015_12_2016-02-11_kat_001_fi.html