Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi puolitoista prosenttia vuonna 2016

Vuonna 2016 koko talouden palkkasumma oli 1,5 prosenttia suurempi kuin edeltävänä vuonna. Kehitys oli hieman joutuisampaa kuin vuosina 2013 –2015, jolloin kasvu vaihteli vuositasolla 0,7–1,0 prosentin välillä. Nopeinta palkkasumman kasvu oli rakentamisen sekä yksityisten terveydenhuolto– ja sosiaalipalveluiden toimialoilla.

Vuonna 2016 palkkasummat kasvoivat edellisvuotta nopeammin rakentamisessa, yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa, muissa palveluissa, rahoitustoiminnassa ja kaupassa. Teollisuuden ja yksityisen koulutuksen palkkasummat supistuivat edellisvuodesta. Yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi 2,3 prosenttia vuodesta 2015. Vastaavaan aikaan julkisten toimialojen palkkasumma väheni 0,2 prosenttia.

Kuvio 1. Palkkasumman koko vuoden muutokset 2016 ja 2015

Kuvio 1. Palkkasumman koko vuoden muutokset 2016 ja 2015

Rakentamisen palkkasumman kasvu jatkui viime vuoden loka-joulukuussa

Rakentamisen toimialojen yhteenlaskettu palkkasumma kasvoi viime vuoden loka–joulukuussa neljä prosenttia vuoden takaisesta. Palkkasumma kasvoi myös yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa (3,4 %), muissa palveluissa (3,1 %) ja rahoitustoiminnassa (2,7 %) ja kaupassa (1,7 %). Laskussa tuoreimmalla neljänneksellä olivat teollisuuden (-1,6 %) ja yksityisen koulutuksen (-2,2 %) palkkasummat.

Kuvio 2. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä IV/2016 ja IV/2015

Kuvio 2. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä IV/2016 ja IV/2015
Rakentamisen toimialoista palkkasumma lisääntyi loka–joulukuussa talonrakentamisessa 4,7 prosenttia, erikoistuneessa rakennustoiminnassa 4,6 prosenttia ja maa- ja vesirakentamisen palkkasumma 0,2 prosenttia. Työllisiä rakentamisen toimialan yrityksissä oli 5,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan vuonna 2015 Suomessa toimi 41 616 rakennusyritystä, niiden henkilöstön lukumäärä oli yhteensä 152 254 ja palkkasumma 5 570 miljoonaa euroa. Henkilöstön lukumäärä sisältää yrittäjät ja palkansaajat.

Teollisuusyritysten maksamien palkkojen summa laski vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä 1,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Teollisuuden alatoimialoista voimakkaimmin väheni painamisen ja tallenteiden jäljentämisen palkkasumma (-7,9 %). Seuraavaksi voimakkaimmin supistuivat sähkö- ja elektroniikkateollisuuden (-8,3 %) ja paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen (-8,0 %) palkkasummat. Palkkasumma kasvoi teollisuuden alatoimialoista eniten kaivostoimintaa palvelevassa toiminnassa (15,3 %) sekä viemäri– ja jätevesihuollossa (12,0 %). Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan vuonna 2015 Suomessa toimi 24 006 teollisuusyritystä. Yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 323 533 ja palkkasumma 15 038 miljoonaa euroa.

Kaupan toimialan palkkasumma kasvoi vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä 1,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Tukkukaupan palkkasumma lisääntyi 1,4 prosenttia ja vähittäiskaupan palkkasumma prosentin. Autokaupan palkkasumma kasvoi 4,4 prosenttia. Työvoimatutkimuksen mukaan kaupan alan työllisten määrä kasvoi 1,8 prosenttia vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan vuonna 2015 kaupan toimialalla oli 43 695 yritystä, toimialan henkilöstön lukumäärä oli yhteensä 240 048 ja palkkasumma 8 613 miljoonaa euroa.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä 3,1 prosenttia vuoden takaisesta. Palvelualojen alatoimialoista voimakkaimmin kehittyi työllistämistoiminnan palkkasumma (13,6 %). Yli viiden prosentin kasvuun ylsivät myös vuokraus- ja leasingtoiminta (11,4 %), ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta (6,6 %), mainostoiminta ja markkinatutkimus (5,7 %), lakiasiain ja laskentatoimen palvelut; liikkeenjohdon konsultointi (5,8 %), turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut (5,7%) sekä, tietopalvelutoiminta (5,5 %). Heikointa kehitys oli toimialalla tietokoneiden sekä henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus (-6,7 %).

Vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi 1,9 prosenttia ja julkisen sektorin palkkasumma supistui 0,2 prosenttia vuoden 2015 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Vuonna 2016 yksityisen sektorin työllisten määrä kasvoi 1,4 prosenttia ja ansiotaso nousi 1,2 prosenttia vuodesta 2015. Vastaavasti julkisen sektorin työllisten määrä väheni 1,6 prosenttia ja ansiotaso nousi 1,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Työllisten määrä kehittyi myönteisesti

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Vuonna 2016 koko talouden palkkasumma kehittyi edellisvuotta nopeammin ja kasvua kertyi 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvua kertyi 1,3 prosenttia vuoden takaiseen vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkasummien kasvua hidastanut pitkään jatkunut työllisten määrän lasku taittui vuoden 2016 puolelle tultaessa, kun kehitys oli positiivista jokaisella vuosineljänneksellä. Koko vuonna 2016 työllisten määrä kasvoi puoli prosenttia vuodesta 2015.

Ansiotason kasvu hidastui edelleen vuonna 2016. Vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä ansiotaso kasvoi 1,3 prosenttia, kolmannella neljänneksellä 1,2 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä prosentin verran.

Kuvio 3. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 3. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. joulukuu 2016, Palkkasumma kasvoi puolitoista prosenttia vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2016/12/ktps_2016_12_2017-02-13_kat_001_fi.html