Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palkkasumma kasvoi 1,9 prosenttia vuonna 2017

Vuonna 2017 koko talouden palkkasumma oli 1,9 prosenttia suurempi kuin edeltävänä vuonna. Palkkasumman kasvu oli hieman vuotta 2016 voimakkaampaa, jolloin koko vuoden kasvu oli 1,4 prosenttia. Eniten palkkasumma kasvoi rakentamisen sekä muiden palveluiden toimialoilla vuoden 2017 aikana.

Vuonna 2017 palkkasumma laski OPQ julkisilla toimialoilla ja yksityisen koulutuksen toimialalla vuodesta 2016. Teollisuudessa, kaupassa, rahoitustoiminnassa sekä koko taloudessa palkkasumma kasvoi melko maltillisesti (1,3%-1,9%) vuodentakaisesta. Yksityisten terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut-toimialalla palkkasumma kasvoi 2,2 prosenttia vuonna 2017 vuodesta 2016.

Kuvio 1. Palkkasumman koko vuoden muutokset 2017 ja 2016, % (TOL 2008)

Kuvio 1. Palkkasumman koko vuoden muutokset 2017 ja 2016, % (TOL 2008)

Rakentamisen palkkasumma jatkoi kasvuaan vuoden 2017 loka-joulukuussa

Koko talouden palkkasumma kasvoi loka-joulukuussa 2,9 prosenttia. Kaikilla muilla päätoimialoilla palkkasumma kasvoi paitsi yksityisen koulutuksen alalla, jossa laskua kertyi 0,2 prosenttia vuoden 2016 vastaavasta ajankohdasta. Rakentamisen toimialalla palkkasumma kasvoi eniten (6,1%). Muissa palveluissa kasvua kertyi vuoden viimeisellä neljänneksellä 5,1%, teollisuudessa 2,8%, kaupassa 2,5%, yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa 2,4%, rahoitustoiminnassa 0,7%.

Kuvio 2. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä IV/2017 ja IV/2016, % (TOL 2008)

Kuvio 2. Palkkasumman vuosimuutokset neljänneksillä IV/2017 ja IV/2016, % (TOL 2008)
Rakentamisen alatoimialoista talonrakentamisessa palkkasumma kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 7,8 prosenttia, maa- ja vesirakentamisessa 3,1 prosenttia ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 5,7 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Työllisiä rakentamisen toimialan yrityksissä oli 4,4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan vuonna 2016 suomessa toimi 40 891 rakennusyritystä, niiden henkilöstön lukumäärä oli 157 740 ja palkkasumma oli 5 951 077 euroa. Henkilöstön lukumäärä sisältää yrittäjät ja palkansaajat.

Teollisuudessa vuoden 2017 loka-joulukuussa palkkasumma kasvoi alatoimialoista eniten moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistuksessa (32,8%). Palkkasumman kasvu oli reipasta myös maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa, ympäristönhuoltopalveluissa (15,8%) sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistuksessa (13,5%). Alatoimialoja, joilla palkkasumma laski hienoisesti, olivat: vaatteiden valmistus (-3,1%), painaminen ja tallenteiden jäljentäminen (-4,4%) sekä viemäri- ja jätevesihuolto (-2,5%). Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan vuonna 2016 suomessa toimi 20 264 teollisuuden yritystä. Yritysten henkilöstömäärä oli yhteensä 289 464 ja palkkasumma 13 720 695 euroa.

Kaupan alalla tukkukauppa kasvoi 4,1 prosenttia ja vähittäiskauppa 0,6 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä. Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus-toimialalla palkkasumma kasvoi 3,1 prosenttia edellisvuoden loka-joulukuusta. Työvoimatutkimuksen mukaan kaupan alan työllisten määrä laski 2,4 prosenttia vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2016 vastaavaan neljännekseen. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan vuonna 2016 kaupan toimialalla oli 42 661 yritystä. Kaupan toimialalla henkilöstön lukumäärä oli yhteensä 238 023 ja palkkasumma oli 8 742 080 euroa.

Palvelualojen (pl. kauppa) alatoimialoista palkkasumman kasvu oli nopeinta työllistämistoiminnassa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, kun kasvua kertyi 17,4 prosenttia vuodesta 2016. Kasvussa olivat alatoimialoista myös tietopalvelutoiminta (12,6%) sekä vuokraus- ja leasingtoiminta (10,2%). Palkkasumma laski eniten radio- ja televisiotoiminnassa (-2,4%) ja televiestinnässä (-1,1%).

Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi 4,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Julkisen sektorin palkkasumma kasvoi hienoisesti 0,8 prosenttia vuoden 2017 loka-joulukuussa. Vuonna 2017 yksityisen sektorin työllisten määrä kasvoi 2,0 prosenttia ja julkisen sektorin työllisten määrä kasvoi 2,6 prosenttia vuodesta 2016.

Palkkasummaindeksi ja työllisten määrä kasvussa

Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset. Vuositasolla vuoden 2017 palkkasumma kasvoi 1,9 prosenttia vuodesta 2016 ja vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä kasvua kertyi 2,9 prosenttia. Kilpailukykysopimuksen ja lomarahaleikkausten vaikutukset näkyvät vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä, mutta loppuvuotta kohden palkkasummaindeksi jälleen kohosi. Työllisten määrä vuonna 2017 kasvoi yhden prosentin, kun vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvua kertyi 2,4 prosenttia.

Ansiotasoindeksin kasvu sen sijaan hidastui edelleen vuonna 2017. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi hienoisesti 0,2 prosenttia ja toisella neljänneksellä 0,1 prosenttia vuodentakaisesta. Kahdella viimeisellä vuosineljänneksellä kasvua kertyi molemmissa 0,2 prosenttia vuodesta 2016.

Kuvio 3. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Kuvio 3. Koko talouden palkkasummaindeksin, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän vuosimuutokset

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Mustonen 029 551 3651, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 13.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. joulukuu 2017, Palkkasumma kasvoi 1,9 prosenttia vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2017/12/ktps_2017_12_2018-02-13_kat_001_fi.html