Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Totalt 39 906 kandidater i kommunalvalet 2004

Av de nitton partier som antecknats i partiregistret ställde aderton upp kandidater, totalt 39 906 kandidater i 416 kommuner. Av kandidaterna är 24 002 män och 15 904 kvinnor. Av kandidaterna fungerar 8 668 i nuvarande kommunalfullmäktige som ledamöter.

De kvinnliga kandidaternas andel ökade från föregående kommunalval med 1,7 procentenheter och är nu 39,9 procent. Kvinnornas andel av kandidaterna i de olika valen har bara en gång varit större än nu, dvs. i 1991 års riksdagsval. Då fanns det 41,2 procent kvinnliga kandidater. I detta val är de kvinnliga kandidaternas andelar för de fem största partierna GRÖNA 52,9 procent, SAML 40,4 procent, CENT 39,7 procent, SDP 39,2 procent och VÄNST 36,0 procent.

Kandidaternas åldersstruktur avviker knappt alls från åldersstrukturen vid det föregående kommunalvalet. Majoriteten (71,3 %) av kandidaterna är 40 år eller äldre. Andelen unga, under 30 år, är 11,3 procent. Motsvarande procenttal i det föregående kommunalvalet var 71,0 procent och 10,4 procent. Trots att andelen personer över 40 år är i detta val nästan den samma, har andelen äldre kandidater bland dem dock tydligt ökat från det föregående kommunalvalet. I detta val är andelen över 55-åriga kandidater omkring 2 700 fler och motsvarande andelen 40-54-åringar omkring 2 500 färre än år 2000. Kandidaternas medelålder är 46,7 år.

Andelen kvinnor och män av kandidaterna i kommunalvalet 2004

kuva

I kommunalvalet kan kandidater ställas upp av registrerade partier och valmansföreningar som grundats av röstberättigade. Partierna kan sinsemellan grunda valförbund och valmansföreningarna gemensamma listor. Varje parti eller valförbund kan i kommunen högst ställa upp en och en halv gånger så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som skall utses.


Päivitetty 26.10.2004

Palaute:

sähköposti:

Viittausohje:

Tilasto: (none) [verkkojulkaisu].
(none), Totalt 39 906 kandidater i kommunalvalet 2004 . Helsinki: (none) [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kvaa/2004/kvaa_2004_2004-10-07_kat_001_sv.html