Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 29.6.2006

Luottokanta 200 miljardia euroa vuoden 2005 lopussa

Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen myöntämä luottokanta oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 200 miljardia euroa. Luottokanta kasvoi vuoden aikana 10 prosenttia. Myös uusien luottojen nostot kasvoivat vuoden aikana 10 prosenttia. Uusia luottoja nostettiin viime vuonna yhteensä 139 miljardilla eurolla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Yleisöluottokanta oli vuoden 2005 lopussa yhteensä 134 miljardia euroa, 10 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Uusien yleisöluottojen määrä kasvoi 68 miljardiin euroon eli 18 prosenttia edellisvuodesta. Yleisöluottoihin ei lueta rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen keskinäistä luotonantoa eikä valtion varoista välitettäväksi annettuja luottoja tai ulkomaille myönnettyjä luottoja.

Luottokannan ja yleisöluottokannan kehitys vuosina 1985-2005, muutos edellisestä vuodesta, %

Kotitalouksien luottokanta 69 miljardia euroa

Kotitalouksilla oli luottoja vuoden 2005 lopussa yhteensä 69 miljardia euroa eli 15 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotitaloudet nostivat uusia luottoja vuoden aikana 33 miljardia euroa, mikä on lähes neljänneksen enemmän kuin vuonna 2004.

Kotitalouksien luotoista 50 miljardia oli asuntoluottoja; varsinaisia asuntoluottoja oli runsaat 48 miljardia euroa ja vapaa-ajan asuntoihin nostettuja lainoja oli 1,5 miljardia euroa. Asuntoluottoja kotitalouksilla oli vuoden lopussa 28 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotitaloudet nostivat vuoden aikana uusia asuntoluottoja yhteensä 19 miljardilla eurolla, mikä on 28 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena.

Kotitalouksien kulutusluottokanta vuoden lopussa oli yhteensä runsaat 11 miljardia euroa. Varsinaisia kulutusluottoja kotitalouksilla oli vajaat 10 miljardia euroa ja opintolainoja 1,3 miljardia euroa. Kotitalouksilla oli siten kulutusluottoja yhteensä 10 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Kotitaloudet nostivat vuoden 2005 aikana uusia kulutusluottoja 19 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yritystoiminnan luottokanta kasvussa

Yritystoiminnan eli yritysten ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksien luottokanta oli vuoden 2005 lopussa 49 miljardia euroa eli runsaat 4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Yritykset ja elinkeinonharjoittajien kotitaloudet nostivat uusia luottoja vuoden aikana yhteensä 32 miljardilla eurolla, mikä on 12 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Suurin luotonsaajatoimiala oli edellisvuosien tapaan kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut ja liike-elämän palvelut -toimiala, jolla oli luottoja lähes 17 miljardia euroa eli runsas kolmannes kaikista yritystoiminnan luotoista. Toiseksi suurin luotonsaajatoimiala oli teollisuus, jolla oli luottoja 11 miljardia euroa.

Lähde: Luottokanta 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Laine (09) 1734 3539, Sinikka Kuusisto (09) 1734 3354, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 29.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 4. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2005/04/lkan_2005_04_2006-06-29_tie_001.html