Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 19.6.2007

Luottokanta 216 miljardia euroa vuoden 2006 lopussa, lopulliset tiedot

Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen myöntämä luottokanta oli vuoden 2006 lopussa yhteensä 216 miljardia euroa. Luottokanta kasvoi vuoden aikana 8 prosenttia. Uusia luottoja nostettiin viime vuonna yhteensä 139 miljardilla eurolla eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Uusien luottojen nostot kasvoivat kaikilla muilla luotonsaajasektoreilla paisti julkisyhteisöillä ja ulkomailla. Uusien luottojen nostot ulkomaille vähentyivät 19 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Yleisöluottokanta oli vuoden 2006 lopussa yhteensä 147 miljardia euroa, 10 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Uusien yleisöluottojen määrä kasvoi 71 miljardiin euroon eli 5 prosenttia edellisvuodesta. Yleisöluottoihin ei lueta rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen keskinäistä luotonantoa eikä valtion varoista välitettäväksi annettuja luottoja tai ulkomaille myönnettyjä luottoja.

Luottokannan ja uusien luottojen nostojen kehitys vuosina 1990-2006, muutos edellisestä vuodesta, %

Kotitalouksien luottokanta 78 miljardia euroa

Kotitalouksilla oli luottoja vuoden 2006 lopussa yhteensä 78 miljardia euroa eli 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotitaloudet nostivat uusia luottoja vuoden aikana 35 miljardia euroa, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2005.

Kotitalouksien luotoista 55 miljardia oli varsinaiseen asumiseen tarkoitettuja luottoja, vajaat 2 miljardia vapaa-ajan asuntoihin nostettuja luottoja, vajaat 11 miljardia kulutusluottoja ja runsas miljardi opintolainoja. Kotitalouksien varsinaisten asuntoluottojen kanta kasvoi vuoden aikana 14 prosenttia ja kulutusluottojen kanta 7 prosenttia. Kotitaloudet nostivat uusia varsinaiseen asumiseen tarkoitettuja luottoja 4 prosenttia enemmän ja uusia kulutusluottoja 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yritystoiminnan luottokanta kasvoi hieman

Yritystoiminnan eli yritysten ja elinkeinonharjoittaja kotitalouksien luottokanta oli vuoden 2006 lopussa 51 miljardia euroa eli runsaat 4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Yritykset ja elinkeinonharjoittaja kotitaloudet nostivat uusia luottoja vuoden aikana yhteensä 33 miljardilla eurolla, mikä on 4 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Suurin luotonsaajatoimiala oli edellisvuosien tapaan kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut -toimiala, jolla oli luottoja yli 18 miljardia euroa eli runsas kolmannes kaikista yritystoiminnan luotoista. Toiseksi suurin luotonsaajatoimiala oli teollisuus, jolla oli luottoja 10 miljardia euroa.

Kotimaiset talletuspankit suurin luotonantajasektori

Kotimaisten talletuspankkien myöntämät luotot olivat vuoden 2006 lopussa 119 miljardia euroa eli yli 55 prosenttia koko luottokannasta. Kotimaisten liikepankkien osuus koko luotonannosta oli 82 miljardia, osuuspankkien 31 miljardia ja säästöpankkien 7 miljardia euroa.

 

Lähde: Luottokanta 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Kannas (09) 1734 3539, Kerttu Helin (09) 1734 3354, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 19.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 4. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2006/04/lkan_2006_04_2007-06-19_tie_002.html