Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 22.3.2013

Antolainauskanta 301 miljardia euroa vuoden 2012 lopussa

Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen myöntämien antolainojen kanta oli vuoden 2012 viimeisen neljänneksen lopussa yhteensä 301 miljardia euroa. Antolainauskanta kasvoi vuoden takaisesta 9 prosenttia, edellisestä neljänneksestä kanta pieneni runsaan prosentin. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Antolainauskanta vuosina 2002–2012

Antolainauskanta vuosina 2002–2012
*Tiedonkeruu-uudistuksen yhteydessä 2010/Q2 tilaston tietosisältö on muuttunut ja tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset aikaisemmin julkaistuihin tietoihin

Yritysluottoja yhteensä 78 miljardia euroa

Kotimaisten luotonantajien yritystoiminnalle eli yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille myöntämä luottokanta oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 78 miljardia euroa, josta antolainauksen osuus oli 71 miljardia. Yritystoiminnan luototus kasvoi kaikkiaan runsaat 3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä, antolainauskanta kasvoi runsaan prosentin.

Kotitalouksien luottokanta 115 miljardia euroa

Kotitalouksien luottokanta oli joulukuun lopussa yhteensä 115 miljardia euroa, mikä on vajaat 5 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavan neljänneksen lopussa. Edelliseen neljännekseen verrattuna kotitalouksien luottokanta kasvoi vajaan prosentin.

Kotitalouksien luotoista lähes 89 miljardia euroa oli asunto- ja vapaa-ajanasuntoluottoja, mikä on vajaat 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä neljänneksestä kotitalouksien asunto- ja vapaa-ajanasuntoluottojen kanta kasvoi prosentin. Uusia asunto- ja vapaa-ajanasuntoluottoja kotitaloudet nostivat neljänneksen aikana kaikkiaan vajaalla 5 miljardilla eurolla eli lähes 10 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna uudet asunto- ja vapaa-ajanasuntoluotot vähenivät euromääräisesti yli 9 prosenttia.

Kulutus- ja opintolainoja kotitalouksilla oli joulukuun lopussa yhteensä vajaat 17 miljardia euroa.

Uusien pienlainojen kysyntä jatkui vilkkaana

Vuoden 2012 neljännen neljänneksen aikana uusia pienlainoja eli ns. pikavippejä myönnettiin kotitalouksille 104 miljoonalla eurolla, yhteensä 411357 kappaletta. Uusia lainoja myönnettiin neljänneksen aikana euro-määräisesti 15 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä ja runsaat 2 prosenttia vähemmän kuin edellisen neljänneksen aikana. Keskimääräinen pienlaina oli vuoden neljännellä neljänneksellä 253 euroa ja takaisinmaksuaika oli keskimäärin 37,7 päivää.

Pienlainojen ottajat maksoivat loka-joulukuun aikana ottamistaan lainoista yhteensä yli 24 miljoonaa euroa erilaisia kuluja. Pienlainoihin kohdistuvat kulut olivat siten 23 prosenttia myönnetystä lainapääomasta. Vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä tilastoituja pienlainayrityksiä oli 82 kappaletta, joista uusia oli kaksi kappaletta.

Tämä on luottokantatilaston viimeinen julkistus. Luottokantatilaston julkistus itsenäisenä tilastona lopetetaan. Sektorin ”muut rahoituslaitokset” luottokantatietoja sekä pienlainayritysten tunnuslukuja julkistetaan jatkossa osana Tilastokeskuksen Rahoitustoiminta-tilastoa. Suomen Pankki julkistaa tietoja luottolaitosten luotonannosta. Lisäksi Tilastokeskuksen Rahoitustilinpito-tilastossa julkistetaan tietoja eri sektoreiden saamisista ja veloista.


Lähde: Luottokanta 2012, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 09 1734 3330, Jani Heikkinen 09 1734 3339, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (14 sivua 369,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 4. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2012/04/lkan_2012_04_2013-03-22_tie_001_fi.html