Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Muiden rahoituslaitosten luottokanta rahoitusvaateittain vuosina 2011-2013, milj.euroa

  Vuosineljännes
2011/Q4 2012/Q1 2012/Q2 2012/Q3 2012/Q4 2013/Q1 2013/Q2 2013/Q3 2013/Q4
Antolainaus, kanta 5 756 5 792 6 015 6 191 6 578 6 762 7 005 7 042 7 305
Vuosimuutos,% -18,3 . -11,0 -11,6 14,3 16,7 16,5 13,7 11,1
Antolainaus, uudet 1 028 731 958 830 1 216 1 031 1 290 793 1 061
Vuosimuutos,% 29,5 . -7,1 -35,6 18,3 41,1 34,7 -4,5 -12,7
Joukkovelkakirjat, kanta 4 4 3 3 3 3 3 3 27
Vuosimuutos,% 32,7 . 18,4 18,4 -24,6 -24,6 -15,6 -15,6 836,1
Rahamarkkinapaperit, kanta 132 107 97 83 294 299 269 285 344
Vuosimuutos,% -53,6 . -67,6 -69,1 122,1 179,9 178,0 243,3 17,1
Vaateet yhteensä, kanta 5 892 5 902 6 115 6 278 6 875 7 063 7 277 7 330 7 677
Vuosimuutos,% -19,6 . -13,4 -13,7 16,7 19,7 19,0 16,8 11,7

Lähde: Luottokanta, Muiden rahoituslaitosten luottokanta, 4. neljännes 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 09 1734 3330, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 21.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 4. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 1. Muiden rahoituslaitosten luottokanta rahoitusvaateittain vuosina 2011-2013, milj.euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/lkan/2013/04/lkan_2013_04_2014-03-21_tau_001_fi.html