Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Luottokanta rahoitusvaateittain vuosina 2012-2014, milj. euroa

  Antolainauskanta yhteensä Uudet antolainat yhteensä Joukkovelkakirjojen kanta yhteensä Rahamarkkinapapereiden kanta yhteensä Luottokanta yhteensä 1)
2012/Q1 27 063 1 125 49 208 7 670 83 942
2012/Q2 26 834 1 291 50 026 8 776 85 635
2012/Q3 26 614 1 064 50 243 8 986 85 843
2012/Q4 26 648 1 903 49 260 7 937 83 845
2013/Q1 26 530 1 401 50 820 8 160 85 509
2013/Q2 26 257 1 616 51 519 7 095 84 871
2013/Q3 25 878 985 51 377 7 477 84 732
2013/Q4 25 283 1 574 52 838 6 298 84 419
2014/Q1 2) 26 699 .. 3) 58 260 7 351 92 310
2014/Q2 2) 26 799 .. 3) 58 435 7 606 92 841
1) Sisältää muut rahoituslaitokset, vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt
2) Sektoriluokitus 2012 johtuen vuoden 2014 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin verrattuna
3) “..” tietoa ei ole saatavissa

Lähde: Luottokanta, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Kristiina Nieminen 029 551 2957, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 11.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 2. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Luottokanta rahoitusvaateittain vuosina 2012-2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/lkan/2014/02/lkan_2014_02_2014-09-11_tau_001_fi.html