Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.6.2015

Luottokanta 94 miljardia euroa maaliskuun 2015 lopussa

Kotimaisten muiden rahoitus-, vakuutuslaitosten ja julkisyhteisöjen myöntämien luottojen koko luottokanta oli 94 miljardia euroa maaliskuun 2015 lopussa. Uusia luottoja kotimaiset yritykset myönsivät neljänneksen aikana kaikkiaan lähes 2 miljardilla eurolla. Luottokanta kaikkiaan koostui euro- ja muun valuutanmääräisestä 28 miljardin antolainauskannasta ja 61 miljardin nimellisarvoisista joukkovelkakirjoista sekä lähes 5 miljardin rahamarkkinapapereista. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Antolainaus luotonsaajasektoreittain 1. neljänneksen 2015 lopussa, prosenttia

Antolainaus luotonsaajasektoreittain 1. neljänneksen 2015 lopussa, prosenttia
Luotonsaajasektori: Muut rahoitus- ja vakuutuslaitokset sekä julkisyhteisöt

Luotonantajista muut rahoituslaitokset luotottivat yritystoimintaa 4 miljardilla eurolla

Yritystoiminnalle, yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille kotimaisista luotonantajista muut rahoituslaitokset pl. vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt myönsivät luottoja kaikkiaan 4 miljardilla eurolla, josta suurin 24 prosentin osuus kohdistui teollisuuteen.

Kotitalouksien luottokanta pysyi 2 miljardissa eurossa

Kotimaisista luotonantajista muiden rahoituslaitosten (sisältäen pienlainayritykset ja panttilainaamot pl. vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt) myöntämä luottokanta kotitalouksille oli myös 2 miljardia euroa maaliskuun lopussa, josta kulutusluottojen osuus pysyi myös 95 prosentissa.

Uusia pienlainoja myönnettiin neljänneksen aikana 135 804 kappaletta

Vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana uusia pienlainoja, ns. pikavippejä myönnettiin kotitalouksille yhteensä 135 804 kappaletta lähes 26 miljoonalla eurolla. Uusia euromääräisiä lainoja myönnettiin neljänneksen aikana 41 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä sekä lähes 36 prosenttia vähemmän kuin edellisen neljänneksen aikana. Keskimääräinen pienlaina oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 191 euroa ja pienlainan takaisinmaksuaika oli keskimäärin 93 päivää.

Pienlainojen ottajat maksoivat tammi-maaliskuun aikana ottamistaan lainoista yhteensä lähes 4 miljoonaa euroa erilaisia kuluja, mikä on lähes 34 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Pienlainoihin kohdistuvat kulut olivat neljänneksen aikana 15 prosenttia myönnetyistä uusista luotoista. Vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä tilastossa oli mukana 45 pienlainayritystä.

Muutokset pienlainoissa ovat seurausta 1.6.2013 voimaan tulleesta lakimuutoksesta, jossa pienlainoille asetettiin 51 prosentin korkokatto. http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2013/03/pienilleluotoille51prosentinkorkokattokesakuunalusta.html Tämän seurauksena osa pienlainayrityksistä lopetti toimintansa ja osa uudisti palvelutarjontaansa ns. joustoluottojen suuntaan.


Lähde: Luottokanta, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Jan Klavus 029 551 3391, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (10 sivua 267,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 1. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/lkan/2015/01/lkan_2015_01_2015-06-17_tie_001_fi.html