Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Luottokanta rahoitusvaateittain vuosina 2014-2015, milj. euroa

  Antolainauskanta yhteensä Uudet antolainat yhteensä Joukkovelkakirjojen kanta yhteensä Rahamarkkinapapereiden kanta yhteensä Luottokanta yhteensä 1)
2014/Q1 2) 26 699 .. 3) 58 260 7 351 92 310
2014/Q2 26 799 2 017 58 435 7 606 92 841
2014/Q3 27 282 2 242 58 888 6 181 92 351
2014/Q4 27 195 1 938 58 568 6 045 91 808
2015/Q1 28 060 1 986 61 389 4 980 94 429
2015/Q2 28 615 2 915 62 953 4 280 95 848
2015/Q3 29 218 2 820 63 168 3 858 96 245
1) Sisältää muut rahoituslaitokset, vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt
2) Sektoriluokitus 2012 johtuen vuoden 2014 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin verrattuna
3) “ .. “ tietoa ei ole saatavissa

Lähde: Luottokanta, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 8.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 3. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Luottokanta rahoitusvaateittain vuosina 2014-2015, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/lkan/2015/03/lkan_2015_03_2015-12-08_tau_001_fi.html