Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2021, elokuu

Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100 (Korjaus 29.1.2016)

Korjattu 29.1.2016. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
Indeksi 2010=100 Pisteluku 2015:05 2015:04 2014:05 2015:04 - 2015:05 % 2014:05 - 2015:05 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 111,4 110,9 112,7 0,4 -1,1
Pohjarakenteet 110,1 108,9 109,2 1,2 0,9
Maarakenteet 113,0 113,3 113,0 -0,2 0,0
Kalliorakenteet 116,2 115,8 113,5 0,4 2,4
Päällysteet 103,8 101,8 116,8 2,0 -11,1
Kunnallistekniset järjestelmät 111,2 111,3 111,7 -0,1 -0,4
Betonirakenteet 115,8 114,6 113,6 1,1 1,9
Tekniset ja muut järjestelmät 106,4 106,4 106,4 -0,1 -0,0
Murskaustyöt 1) 111,3 111,2 112,0 0,1 -0,6
Teiden ylläpito 1) 112,9 112,6 112,2 0,2 0,6
Katujen ylläpito 1) 112,8 112,6 112,5 0,2 0,3
Ratojen ylläpito 1) 112,0 112,1 111,9 -0,1 0,1
Ylläpito yhteensä 1) 112,6 112,5 112,2 0,2 0,4
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 18.6.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. toukokuu 2015, Liitetaulukko 1. Maarakennuskustannusindeksi 2010=100 (Korjaus 29.1.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2015/05/maku_2015_05_2015-06-18_tau_001_fi.html