Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Käsitteet ja määritelmät

Ajoneuvo

Tiellä käytettäväksi tarkoitettu pyörillä kulkeva ajoneuvo.

Ajoneuvokanta

Tiettynä ajankohtana maassa rekisteröityjen, yleiseen liikenteeseen tarkoitetuilla teillä käytettäväksi hyväksyttyjen ajoneuvojen kokonaismäärä. Mukaan luetaan vuotuisista veroista ja lupamaksuista vapautetut ajoneuvot sekä maahantuodut käytetyt ajoneuvot ja muut ajoneuvot kansallisten käytäntöjen mukaisesti. Tilastoihin ei lasketa sotilasajoneuvoja.

Ajoneuvokilometri

Mittayksikkö, joka vastaa ajoneuvon liikkumista yhden kilometrin matkan.

Ajoneuvon ikä

Ajoneuvon ensirekisteröinnistä kulunut aika rekisteröintimaasta riippumatta.

Ajoneuvon kokonaismassa

Ajoneuvon rekisteröintimaan toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama, paikallaan olevan ja ajokuntoisen ajoneuvon (tai ajoneuvojen yhdistelmän) ja kuorman suurin sallittu yhteismassa.

Mukaan luetaan kuljettajan sekä matkustajien enimmäismäärän yhteenlaskettu massa.

Ajoneuvon omamassa

Rekisteröintimaan toimivaltaisten viranomaisten määrittämä paikallaan olevan ja ajokuntoisen ajoneuvon (tai ajoneuvojen yhdistelmän) massa ilman kuormaa.

Auto

Auto on henkilöiden tai tavaran kuljetukseen taikka määrättyyn erikoistehtävään valmistettu moottorikäyttöinen ajoneuvo, jossa on vähintään neljä pyörää tai telat ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on suurempi kuin 25 kilometriä tunnissa.

Ensirekisteröinti

Ensirekisteröinnillä tarkoitetaan ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä Suomessa.

Henkilöajoneuvo

Ajoneuvo, joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa yhden tai useamman henkilön

kuljettamiseen.

Henkilöauto

Moottoriajoneuvo, joka ei ole mopo eikä moottoripyörä ja joka on tarkoitettu henkilöiden kuljettamiseen ja jossa on istumapaikka enintään yhdeksälle henkilölle (kuljettaja mukaan luettuna).

Kevyt nelipyörä

Kevyt nelipyörä (L6e) on nelipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka kuormittamaton massa on enintään 350 kg ilman sähköajoneuvon akkujen massaa ja jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 kilometriä tunnissa. L6e-luokan ajoneuvon moottorin sylinteritilavuus on enintään 50 cm3, kun kyseessä on ottomoottori, tai suurin nettoteho enintään 4 kW, kun kyseessä on muu polttomoottori tai sähkömoottori.

Kolmipyörä

Kolmipyörä (L5e) on moottorikäyttöinen ajoneuvo, jossa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää ja joka on varustettu moottorilla, jonka sylinteritilavuus on suurempi kuin 50 cm3, kun kyseessä on polttomoottori, tai jonka suurin rakenteellinen nopeus on suurempi kuin 45 kilometriä tunnissa.

Kotimainen ajoneuvo

Ilmoittavassa maassa rekisteröity ajoneuvo, jossa on kyseisen maan rekisterikilvet tai joka on rekisteröity erikseen (raitiovaunut, johdinautot ym.).

Jos ajoneuvoja ei rekisteröidä jossakin maassa, kotimainen ajoneuvo on ajoneuvo, jonka omistaa tai on vuokrannut henkilö tai yhtiö, jonka verotuksellinen kotipaikka on kyseisessä

maassa.

Kuorma-auto

Yksinomaan tai pääasiassa tavarankuljetukseen tarkoitettu nivelöimätön moottoriajoneuvo, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia.

Linja-auto

Henkilöiden kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa useammalle kuin 8 henkilölle.

Matkailuauto

Matkailuauto on erikoiskäyttöön valmistettu henkilö- tai linja-auto, jossa olevat majoitustilat on varustettu vähintään seuraavilla tukevasti kiinnitetyillä varusteilla:

  • istuimia ja pöytä (pöytä voi olla helposti poistettavissa)
  • makuupaikkoja, jotka voidaan muuntaa istuimista (makuutilat on oltava mitoitettu riittäviksi aikuisille)
  • keittomahdollisuus (sisätiloihin, kiinteästi asennettavaksi sallittu)
  • säilytystiloja (riittävät säilytystilat matkailuvarusteiden, astioiden ym. säilyttämiseen).

Matkailuperävaunu

Matkailutarkoituksiin rakennetut hinattavat ajoneuvot.

(Huom! Ei sisällä Ahvenanmaan maakunnan tietoja vuodesta 1990 alkaen.)

Moottoriajoneuvo

Ajoneuvo, jonka ainoana käyttövoimana on moottori ja jota käytetään tavallisesti henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen taikka henkilöiden ja tavaroiden kuljettamisessa käytettävien ajoneuvojen vetämiseen tiellä.

Moottoriajoneuvon ensirekisteröintipäivä

Moottoriajoneuvon ensirekisteröintipäivä on päivä, jona ajoneuvo rekisteröidään ensimmäisen kerran uutena ajoneuvona ajoneuvorekisteriin rekisteröintivaltiosta riippumatta.

Moottorikäyttöinen henkilöajoneuvo

Moottoriajoneuvo, joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa yhden tai useamman henkilön kuljettamiseen.

Moottorin käyttövoima

Rekisteröintimaan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama pääasiallinen energiatyyppi, jota ajoneuvon moottori käyttää.

Moottoripyörä

Moottoripyörä on kaksipyöräinen sivuvaunullinen tai sivuvaunuton moottorikäyttöinen ajoneuvo. Sen polttomoottorin sylinteritilavuus on suurempi kuin 50 cm3 tai suurin rakenteellinen nopeus suurempi kuin 45 kilometriä tunnissa.

Moottorireki/ -kelkka

Moottorireki on jalaksin tai teloin varustettu maastoajoneuvo. Moottorikelkka on korkeintaan 500 kg painava telavetoinen moottorireki, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdelle henkilölle.

Moottorityökone

Moottorityökone on työkoneeksi rakennettu ajoneuvo. Moottorityökoneita ovat esimerkiksi kauhakuormaimet, puominosturit ja lakaisukoneet. Moottorityökoneen suurin sallittu nopeus on enintään 40 km/h. Tienpidossa käytettävä moottorityökone saa kuitenkin kulkea yli 40 km/h. Toinen poikkeus koskee satamissa käytettäviä vetotrukkeja, joiden suurin nopeus saa olla 50 km/h.

Mopo

Mopo on kaksi- tai kolmipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 kilometriä tunnissa.

Kaksipyöräisen mopon moottorin sylinteritilavuus on enintään 50 cm3, kun kyseessä on polttomoottori, tai suurin nettoteho enintään 4 kW, kun kyseessä on sähkömoottori. Pienitehoinen mopo on kaksipyöräinen polkimin varustettu mopo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 25 kilometriä tunnissa ja moottorin suurin nettoteho enintään 1 kW. Kolmipyöräisen mopon moottorin sylinteritilavuus on enintään 50 cm3, kun kyseessä on ottomoottori, tai suurin nettoteho enintään 4 kW, kun kyseessä on muu polttomoottori tai sähkömoottori.

Nelipyörä

Nelipyörä (L7e) on nelipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka kuormittamaton massa on enintään 400 kg tai tavarankuljetusajoneuvon osalta enintään 550 kg, sähköajoneuvon kyseessä ollessa kummassakin tapauksessa lukuun ottamatta akkujen massaa, ja jonka moottorin suurin nettoteho on enintään 15 kW.

Pakettiauto

Tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia.

Perävaunu

Auton perävaunu on henkilöiden tai tavaran kuljetukseen taikka matkailutarkoituksiin valmistettu hinattava ajoneuvo.

Polkupyörä

Ajoneuvo, jossa on kaksi pyörää tai useampia pyöriä ja joka kulkee tavallisesti yksinomaan sillä ajavan henkilön lihasvoimalla erityisesti poljinjärjestelmän, ohjausvivun tai -kahvan avulla (esimerkiksi kaksi-, kolmi- tai nelipyöräiset polkupyörät ja liikuntaesteisten kulkuneuvot).

Mukaan luetaan pyörät, joissa on apumoottori.

Puoliperävaunu

Tavara-ajoneuvo, jossa ei ole etuakselia ja joka on suunniteltu siten, että osa sen massasta ja merkittävä osa sen kuorman massasta kohdistuu vetoautoon.

Taksi

Kuljettajan kanssa vuokrattava henkilöauto, joka ei liikennöi määrättyä reittiä pitkin ja jonka toiminta on luvanvaraista.

Tavara-ajoneuvo

Yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo.

Mukaan luetaan:

a) kevyet hyötyajoneuvot, joiden kokonaispaino on enintään 3 500 kg ja jotka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljetukseen, esimerkiksi paketti- ja avolava-autot

b) raskaat hyötyajoneuvot, joiden kokonaispaino on yli 3 500 kg ja jotka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljetukseen

c) vetoautot

d) maataloustraktorit, joita saa käyttää yleiseen liikenteeseen tarkoitetuilla teillä.

Tieliikenne

Ajoneuvon liike tietyllä tieverkolla.

Traktori

Traktori on ajoneuvo, joka on erityisesti suunniteltu maa- tai metsätaloustöihin käyttämään siihen liitettäviä koneita sekä vetämään perävaunuja.

Traktoreiksi ei lasketa erityisesti metsätalouteen suunniteltuja koneita, kuten juonto- ja kuormatraktoreita tai maansiirtokoneiden alustalle rakennettuja metsäkoneita. Nämä ajoneuvot ovat moottorityökoneita.

Ulkomainen ajoneuvo

Muussa kuin ilmoittavassa maassa rekisteröity ajoneuvo, jossa on kyseisen vieraan maan rekisterikilvet.

Vaihtoehtoinen käyttövoima/polttoaine

Muu energiatyyppi kuin perinteiset polttoaineet, bensiini ja diesel.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2516. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/merek/kas.html