Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvaus

Maatalouden aluetaloustilasto on Suomen eri alueiden maatalouden tarkastelun väline, jonka tarkoituksena on analysoida kokonaisvaltaisesti maatalouden tuotantoprosessia ja sen kehitystä. Tilastossa kuvataan suuralueiden ja maakuntien maataloustuotannon rakenne, tuotantopanosten rakenne ja investointien rakenne. Tilaston tiedot ovat muita maatalouden tilastoja ja aluetilastoja tarkempia tai niitä täydentäviä. Tilastossa käytetään kansantalouden tilinpidon käsitteitä, jotka on sovitettu maatalouden toimialan erityisluonteeseen. Tilaston tiedot ovat vertailukelpoisia toisiin EU- maihin, koska tiedot tuotetaan vuosittain kaikissa EU:n jäsenmaissa samoilla menetelmillä ja luokituksilla. Tiedot alkavat suuralueittain vuodesta 1995 lähtien, ja maakunnittain vuodesta 2005 lähtien.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden aluetaloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5579. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mtalt/meta.html