Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken över regional ekonomi inom lantbruket är ett redskap för granskning av lantbruket i olika områden i Finland. Syftet är att analysera lantbrukets produktionsprocess på ett helhetsinriktat sätt. Statistiken beskriver lantbruksproduktionens, produktionsinsatsernas och investeringarnas struktur i storområden och i landskapen. Uppgifterna i den här statistiken är mer exakta än övrig statistik över lantbruket och regional statistik eller kompletterar dem. I statistiken används begrepp inom nationalräkenskaperna. Begreppen har anpassats särskilt för lantbrukets speciella karaktär. Uppgifterna i statistiken är jämförbara med andra EU-länder eftersom uppgifterna produceras årligen i alla EU-länder med samma metoder och klassificeringar. Uppgifterna finns efter storområde fr.o.m. år 1995 och efter landskap fr.o.m. år 2005.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över regional ekonomi inom lantbruket [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mtalt/meta_sv.html