Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.11.2013

Maatalouden tuottajahinnat nousevat tänä vuonna yli 7 prosenttia

Maatalouden tuottajahintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 7,4 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Ilman turkistuotantoa hinnat nousevat 5,9 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen laskemaan hintaindeksiennusteeseen.

Ennusteen mukaan kasvituotteiden hinnat nousevat vajaat 7 prosenttia. Eläinten ja eläintuotteiden hintojen arvioidaan nousevan lähes 8 prosenttia. Kasvituotteiden hintoja nostaa etenkin perunan kallistuminen. Toisaalta viljojen halpeneminen hillitsee hintojen nousua. Eläinten ja eläintuotteiden hintoja nostaa erityisesti lihan ja turkisten kallistuminen. Lihan hintojen nousuun vaikuttaa naudanlihan ja sianlihan kallistuminen.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, indeksiennuste 2013

Indeksi 2010=100 Pisteluku 2013, ennuste 1) Ennustettu vuosimuutos 2012-2013, % 1)
Kokonaisindeksi 129,5 7,4
Kokonaisindeksi, pois lukien turkistuotanto 126,6 5,9
Kasvituotos 132,3 6,6
Eläintuotos 127,8 7,8
1) Vuoden 2013 lopulliset hintaindeksit julkaistaan toukokuussa 2014

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ovat indikaattoreita, jotka mittaavat maataloustuotteiden ja maatalouden tuotantovälineiden hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden hintaindeksien perusvuosi on 2010, jota merkitään luvulla 100. Tilastokeskus laskee maatalouden hintaindeksiennusteen EU:n tilastovirastolle Eurostatille kerran vuodessa marraskuussa. Vuoden 2013 lopulliset tuottajahintahintaindeksit julkaistaan toukokuussa 2014.


Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Toni Udd 09 1734 3380, Immi Ilomäki 09 1734 3367, Matias Kemppainen 09 1734 3564, mthi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (242,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuottajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6529. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mthi/2013/mthi_2013_2013-11-15_tie_001_fi.html