Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2009

Koulutuksen sisältö Koulutustyyppi
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, ei oppi-
sopimus
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, oppi-
sopimus
Työvoima-
poliittinen
aikuis-
koulutus
Työn-
antajan
tilaamat
kurssit
Vapaana
sivistys-
työnä järjestetty
koulutus
Avoin ammatti-
korkea-
koulu-
opetus
Avoin
yliopisto-
opetus
Muut koulutukset Yhteensä
Yhteensä 416 215 25 972 1 098 089 385 688 2 901 097 211 790 78 517 295 662 5 413 030
Yleissivistävä koulutus 5 959 - 76 659 2 279 35 616 1 078 367 19 877 141 835
Humanistinen ja kasvatusala 49 556 479 238 653 35 927 565 843 15 976 40 996 13 233 960 663
Kultuuriala 17 106 - 4 977 3 022 1 511 994 13 803 10 375 46 983 1 608 260
Yhteiskuntat., liiketal. ja hallinnon ala 49 737 2 156 96 909 51 834 92 256 55 388 16 207 26 557 391 044
Luonnontie-
teiden ala
52 435 861 39 471 18 629 111 318 19 859 752 16 812 260 137
Tekniikan ja liikenteen ala 107 759 6 970 391 296 117 027 32 381 30 457 651 80 898 767 439
Luonnonvara- ja ympäristöala 27 350 1 589 5 955 4 967 12 236 2 892 664 4 938 60 591
Sosiaali, terveys- ja liikunta-ala 44 658 10 621 47 567 107 300 470 251 64 547 7 258 26 036 778 238
Matkailu, ravitsemus- ja talousala 9 035 2 867 46 460 13 002 26 006 7 749 379 7 752 113 250
Muu koulutus 52 620 429 150 142 31 701 43 196 41 868 52 576 331 573

Lähde: Koulutustilastot 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Auvinen (09) 1734 3569, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 10.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2009, Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/oaiop/2009/oaiop_2009_2010-12-10_tau_001_fi.html