Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2013

Koulutuksen sisältö Koulutustyyppi
Ammatil-
linen lisä-
koulutus,
ei oppi-
sopimus
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, oppi-
sopimus
Työvoima-
poliittinen
aikuis-
koulutus
Työn-
antajan
tilaamat
kurssit
Vapaana
sivistys-
työnä järjestetty
koulutus
Avoin ammatti-
korkea-
koulu-
opetus
Avoin
yliopisto-
opetus
Muut koulutukset Yhteensä
Yhteensä 404 917 26 954 1 060 424 307 698 2 951 003 364 041 66 018 267 631 5 448 686
Yleissivistävä koulutus 4 511 - 44 823 1 322 53 455 20 514 13 479 118 124
Humanistinen ja kasvatusala 48 193 964 376 073 45 256 596 151 17 873 35 528 27 847 1 147 885
Kulttuuriala 22 387 426 2 127 2 478 1 500 664 29 815 5 930 28 744 1 592 571
Yhteiskuntat., liiketal. ja hallinnon ala 29 730 3 487 79 712 20 566 79 966 113 791 15 034 35 123 377 409
Luonnontie-
teiden ala
23 647 329 8 237 7 881 94 611 23 895 1 045 3 329 162 974
Tekniikan ja liikenteen ala 132 907 5 838 313 952 109 906 25 351 59 276 653 34 917 682 800
Luonnonvara- ja ympäristöala 23 844 132 5 784 4 619 16 460 9 280 258 4 157 64 534
Sosiaali, terveys- ja liikunta-ala 79 405 11 016 75 240 72 299 517 849 99 889 6 229 28 115 890 042
Matkailu, ravitsemus- ja talousala 10 409 4 720 22 018 7 930 25 242 10 200 348 7 715 88 582
Muu koulutus 29 884 42 132 458 35 441 41 254 2 479 84 205 323 765

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 11.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2013, Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/oaiop/2013/oaiop_2013_2014-12-11_tau_001_fi.html