Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Suomen väestö ja perusasteen jälkeisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain ja ikäryhmittäin 2012 1)

Ikä Väestö Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulukoulutus Yliopistokoulutus
–15 952 010 371 61 - -
16–20 328 854 101 923 108 311 17 985 13 988
21–25 335 657 2 663 43 499 64 622 57 150
26–30 348 247 976 29 084 24 235 41 104
31–35 342 053 453 23 104 12 372 22 933
36–40 322 075 255 19 672 7 712 12 330
41–45 339 678 172 18 365 5 664 7 619
46–50 375 395 165 16 904 4 543 5 904
51–55 370 704 129 11 641 2 114 3 974
56–60 381 799 104 4 925 551 2 329
60– 1 188 640 199 848 78 1 710
1) Taulukossa ikäryhmittäisiä väestömääriä vuodelta 2012 on verrattu oppilaitoksilta saatuun tietoon opiskelijamääristä vuonna 2012. Opiskelijamäärissä on mukana henkilöitä, jotka eivät kuulu Suomen väestöön. Lisätietoja Suomen väestöstä löytyy väestötilaston kotisivulta (http://www.tilastokeskus.fi/til/vaerak/index.html).

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Vainio 09 1734 2915, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 29.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2012, Liitetaulukko 4. Suomen väestö ja perusasteen jälkeisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain ja ikäryhmittäin 2012 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opiskt/2012/opiskt_2012_2014-01-29_tau_004_fi.html