Liitetaulukko 2. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot koulutussektorin ja sukupuolen mukaan 2019

Koulutussektori Uudet
opiskelijat 1)
Uudet
opiskelijat,
naiset
Opiskelijat Opiskelijat, naiset Tutkinnon suorittaneet Tutkinnon suorittaneet naiset
  %   %   %
Yhteensä 290 320 54 1 290 513 51 220 755 54
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 61 067 49 564 100 49 58 370 49
Aikuisten perus- ja lisäopetus . . 5 183 43 1 395 31
Lukiokoulutus 37 531 59 105 248 58 29 605 58
Ammatillinen koulutus 124 607 52 320 058 51 71 579 54
Ammattikorkea-
koulukoulutus
40 094 57 142 157 53 28 099 61
Yliopistokoulutus 27 021 58 153 767 54 31 707 58
1) Ei sisällä aikuisten perus- ja lisäopetuksen uusia opiskelijoita.

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 26.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=2737-0399. 2019, Liitetaulukko 2. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot koulutussektorin ja sukupuolen mukaan 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2019/opiskt_2019_2020-11-26_tau_002_fi.html