Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Vuoden 2003 toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan vuoden 2006 loppuun mennessä

Koulutusala Uudet opiskelijat 2003 yhteensä 1) Suoritetu tutkinto vuoden 2006 loppuun mennessä Ei tutkintoa, opiskelemassa 2006 Ei tutkintoa, eikä opiskellut 2006
Saman alan ammatillinen tutkinto Muu tutkinto 2) Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, sama ala Muussa koulutuksessa Oli työssä Oli työttömänä Muussa toiminnassa
  %   %   %   %   %   %   %   %
Yhteensä 46 000 100 27 569 59,9 557 1,2 5 947 12,9 3 078 6,7 3 581 7,8 1 268 2,8 4 000 8,7
Humanistinen ja kasvatusala 822 100 564 68,6 9 1,1 103 12,5 52 6,3 30 3,6 7 0,9 57 6,9
Kulttuuriala 3 760 100 2 112 56,2 97 2,6 500 13,3 397 10,6 255 6,8 123 3,3 276 7,3
Yht.tiet., liiketal., hall.ala 5 246 100 2 920 55,7 69 1,3 797 15,2 483 9,2 464 8,8 113 2,2 400 7,6
Luonnontieteiden ala 2 317 100 1 080 46,6 53 2,3 439 18,9 253 10,9 199 8,6 71 3,1 222 9,6
Tekniikan ja liikenteen ala 17 551 100 10 832 61,7 122 0,7 2 318 13,2 692 3,9 1 354 7,7 546 3,1 1 687 9,6
Luonnonvara- ja ympäristöala 2 819 100 1 536 54,5 61 2,2 306 10,9 194 6,9 372 13,2 104 3,7 246 8,7
Sos., terveys- ja liikunta-ala 6 465 100 4 242 65,6 81 1,3 743 11,5 411 6,4 426 6,6 108 1,7 454 7,0
Matk., ravitsemis- ja tal.ala 6 562 100 3 832 58,4 65 1,0 740 11,3 594 9,1 478 7,3 196 3,0 657 10,0
Muu koulutus 458 100 451 98,5 - - 1 0,2 2 0,4 3 0,7 - - 1 0,2
1) Ei sisällä näyttötutkintoon valmistavaa ammatillista peruskoulutusta, ammatillista lisäkoulutusta eikä oppisopimuskoulutusta.
2) Eri koulutusalan ammatillinen tutkinto tai eri koulutusasteen tutkinto.


Päivitetty 8.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2006, Vuoden 2003 toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan vuoden 2006 loppuun mennessä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opku/2006/opku_2006_2008-05-08_tau_004.html