Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Vuoden 2002 nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan vuoden 2006 loppuun mennessä

Koulutusala Uudet opiskelijat 2002 yhteensä Suoritettu tutkinto vuoden 2006 loppuun mennessä Ei tutkintoa, opiskelemassa 2006 Ei tutkintoa, eikä opiskellut 2006
Saman alan
ammattikorkea-
koulututkinto
Muun alan
ammattikorkea-
koulututkinto
Yliopisto-
tutkinto
Muu tutkinto Ammatti-
korkeakoulu-
koulutuksessa
Yliopisto-
koulutuksessa
Muussa koulutuksessa Oli työssä Oli työttömänä Muussa toiminnassa
  %   %   %   %   %   %   %   %   %   %   %
Yhteensä 28 526 100 11 309 39,6 152 0,5 121 0,4 956 3,4 10 428 36,6 1 495 5,2 755 2,6 2 220 7,8 315 1,1 775 2,7
Humanistinen ja kasvatusala 287 100 162 56,4 3 1,0 1 0,3 7 2,4 66 23,0 17 5,9 16 5,6 10 3,5 - - 5 1,7
Kulttuuriala 2 346 100 880 37,5 16 0,7 30 1,3 59 2,5 1 017 43,4 136 5,8 43 1,8 83 3,5 24 1,0 58 2,5
Yht.tiet., liiketal., hall.ala 5 856 100 2 702 46,1 23 0,4 27 0,5 152 2,6 1 808 30,9 446 7,6 101 1,7 384 6,6 42 0,7 171 2,9
Luonnontieteiden ala 1 786 100 569 31,9 36 2,0 4 0,2 67 3,8 681 38,1 90 5 54 3 190 11 41 2,3 54 3,0
Tekniikan ja liikenteen ala 9 543 100 1 927 20,2 36 0,4 29 0,3 409 4,3 4 850 50,8 532 5,6 344 3,6 1 022 11 163 1,7 231 2,4
Luonnonvara- ja ympäristöala 927 100 298 32,1 7 0,8 3 0,3 61 6,6 385 41,5 35 3,8 27 2,9 71 7,7 6 0,6 34 3,7
Sos., terveys- ja liikunta-ala 5 998 100 3 961 66,0 15 0,3 24 0,4 119 2,0 1 074 17,9 190 3,2 107 1,8 317 5,3 23 0,4 168 2,8
Matk., ravitsemis- ja tal.ala 1 783 100 810 45,4 16 0,9 3 0,2 82 4,6 547 30,7 49 2,7 63 3,5 143 8 16 0,9 54 3,0

Päivitetty 8.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2006, Vuoden 2002 nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulku koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan vuoden 2006 loppuun mennessä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opku/2006/opku_2006_2008-05-08_tau_006.html