Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Vuoden 2001 yliopistokoulutuksen uusien alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijoiden opintojen kulku koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan vuoden 2006 loppuun mennessä

Koulutusala
       Koulutusaste 1)
Uudet opiskelijat 2001 yhteensä Suoritettu tutkinto vuoden 2006 loppuun mennessä Ei tutkintoa, opiskelemassa 2006 Ei tutkintoa, eikä opiskellut 2006
Alempi
korkea-
koulututkinto
Ylempi
korkea-
koulututkinto
Muu
tutkinto
Yliopisto-
koulutuksessa
Muussa
koulutuksessa
Oli työssä Oli työttömänä Muussa
toiminnassa
  %   %   %   %   %   %   %   %   %
Yhteensä 21 018 100 1 732 8,2 4 963 23,6 692 3,3 11 740 55,9 473 2,3 921 4,4 54 0,3 443 2,1
  Alempi korkeakoulututkinto 1 121 100 843 75,2 18 1,6 23 2,1 173 15,4 1 0,1 39 3,5 1 0,1 23 2,1
Ylempi korkeakoulututkinto 19 897 100 889 4,5 4 945 24,9 669 3,4 11 567 58,1 472 2,4 882 4,4 53 0,3 420 2,1
Humanistinen ja kasvatusala 4 901 100 677 13,8 1 453 29,6 150 3,1 2 301 46,9 76 1,6 136 2,8 13 0,3 95 1,9
  Alempi korkeakoulututkinto 408 100 303 74,3 5 1,2 10 2,5 68 16,7 - - 18 4,4 - - 4 1,0
Ylempi korkeakoulututkinto 4 493 100 374 8,3 1 448 32,2 140 3,1 2 233 49,7 76 1,7 118 2,6 13 0,3 91 2,0
Kulttuuriala 1 603 100 213 13,3 397 24,8 65 4,1 802 50,0 12 0,7 70 4,4 4 0,2 40 2,5
  Alempi korkeakoulututkinto 160 100 96 60,0 6 3,8 5 3,1 41 25,6 - - 6 3,8 - - 6 3,8
Ylempi korkeakoulututkinto 1 443 100 117 8,1 391 27,1 60 4,2 761 52,7 12 0,8 64 4,4 4 0,3 34 2,4
Yht.tiet., liiketal., hall.ala 4 167 100 312 7,5 1 376 33,0 117 2,8 2 068 49,6 43 1,0 161 3,9 3 0,1 87 2,1
  Alempi korkeakoulututkinto 183 100 112 61,2 6 3,3 3 1,6 47 25,7 - - 4 2,2 - - 11 6,0
Ylempi korkeakoulututkinto 3 984 100 200 5,0 1 370 34,4 114 2,9 2 021 50,7 43 1,1 157 3,9 3 0,1 76 1,9
Luonnontieteiden ala 3 859 100 124 3,2 633 16,4 196 5,1 2 331 60,4 158 4,1 276 7,2 18 0,5 123 3,2
  Alempi korkeakoulututkinto 11 100 3 27,3 1 9,1 3 27,3 3 27,3 1 9,1 - - - - - -
Ylempi korkeakoulututkinto 3 848 100 121 3,1 632 16,4 193 5,0 2 328 60,5 157 4,1 276 7,2 18 0,5 123 3,2
Tekniikan ja liikenteen ala 4 614 100 29 0,6 644 14,0 114 2,5 3 348 72,6 170 3,7 222 4,8 13 0,3 74 1,6
  Ylempi korkeakoulututkinto 4 614 100 29 0,6 644 14,0 114 2,5 3 348 72,6 170 3,7 222 4,8 13 0,3 74 1,6
Luonnonvara- ja ympäristöala 406 100 11 2,7 86 21,2 21 5,2 262 64,5 10 2,5 10 2,5 1 0,2 5 1,2
  Ylempi korkeakoulututkinto 406 100 11 2,7 86 21,2 21 5,2 262 64,5 10 2,5 10 2,5 1 0,2 5 1,2
Sos., terveys- ja liikunta-ala 1 464 100 366 25,0 371 25,3 29 2,0 627 42,8 4 0,3 46 3,1 2 0,1 19 1,3
  Alempi korkeakoulututkinto 359 100 329 91,6 - - 2 0,6 14 3,9 - - 11 3,1 1 0,3 2 0,6
Ylempi korkeakoulututkinto 1 105 100 37 3,3 371 33,6 27 2,4 613 55,5 4 0,4 35 3,2 1 0,1 17 1,5
Matk., ravitsemis- ja tal.ala 4 100 - - 3 75,0 - - 1 25,0 - - - - - - - -
  Ylempi korkeakoulututkinto 4 100 - - 3 75,0 - - 1 25,0 - - - - - - - -
1) Koulutusaste alempi korkeakoulututkinto tarkoittaa tässä sitä, että ko. koulutuksessa voidaan suorittaa ainoastaan alemman korkeakoulututkinnon opinnot.
Koulutusaste ylempi korkeakoulututkinto tarkoittaa tässä sitä, että ko. koulutuksessa voidaan suorittaa sekä alemman korkeakoulututkinnon että ylemmän korkeakoulututkinnon opinnot.

Päivitetty 8.5.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2006, Vuoden 2001 yliopistokoulutuksen uusien alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijoiden opintojen kulku koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan vuoden 2006 loppuun mennessä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opku/2006/opku_2006_2008-05-08_tau_008.html