Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.3.2011

Ammatillisen koulutuksen läpäisy parantunut

Tilastokeskuksen mukaan nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen suoritti kolmen ja puolen vuoden aikana 63 prosenttia. Ammatillisen koulutuksen läpäisyaste on parantunut 1,6 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Miesten ammatillisen koulutuksen läpäisy parani lähes 2,5 prosenttiyksikköä ja oli liki prosenttiyksikön naisten läpäisyastetta korkeampi. Muilla koulutussektoreilla läpäisyluvut ovat pysyneet edellisvuoden tasolla.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2009 loppuun mennessä

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2009 loppuun mennessä

Yliopistokoulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2009 loppuun mennessä

Yliopistokoulutuksen ja ammattikorkeakoulukoulutuksen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2009 loppuun mennessä

Tässä tilastossa tarkastellaan nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen ja nuorille suunnatun lukiokoulutuksen vuoden 2006, nuorten ammattikorkeakoulukoulutuksen vuoden 2005 ja yliopistokoulutuksen vuoden 2004 uusien opiskelijoiden tilannetta vuoden 2009 lopussa. Yliopistotutkinnon suoritti viidessä ja puolessa vuodessa 45 prosenttia. Yliopistotutkintojen läpäisyasteen pysymistä edellisvuoden tasolla selittää yliopistojen tutkinnonuudistus. Uuden tutkintojärjestelmän mukaan pääsääntöisesti kaikki suorittavat alemman korkeakoulututkinnon ennen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Vuonna 2004 yliopistokoulutuksen aloittaneista 24 prosenttia suoritti viidessä ja puolessa vuodessa alemman korkeakoulututkinnon, kun vuonna 2003 aloittaneista sen suoritti samassa ajassa 18 prosenttia. Ammattikorkeakoulututkinnon nuorten koulutuksen neljässä ja puolessa vuodessa suoritti 40 prosenttia uusista opiskelijoista. Ylioppilastutkinnon suoritti 79 prosenttia kolme ja puoli vuotta aikaisemmin opintonsa aloittaneista.

Miehillä koulutuksen läpäisy on kaikilla koulutussektoreilla paitsi ammatillisessa koulutuksessa naisten tasoa alempaa. Miesten läpäisyaste lukiokoulutuksessa oli parin prosenttiyksikön verran naisten läpäisyastetta alhaisempi. Korkeakoulututkinnoissa miesten ja naisten läpäisyasteen ero oli huomattavasti suurempi. Ammattikorkeakoulututkinnon suoritti miehistä 23 prosenttia, kun taas naisista samassa ajassa tutkinnon suoritti 54 prosenttia. Alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti miehistä tarkasteluaikana 32 prosenttia ja naisista 55 prosenttia. Pidemmällä aikavälillä ero näyttää tasoittuvan. 14,5 vuoden opiskelun jälkeen eli vuoden 1995 uusista yliopisto-opiskelijamiehistä oli suorittanut tutkintonsa 73 prosenttia ja naisista lähes 87 prosenttia.

Kaikissa koulutussektoreissa on suuria alakohtaisia eroja läpäisyprosenteissa (ks. Tietokantataulukot). Yliopistoissa yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijat suorittivat suhteellisesti eniten ylempiä korkeakoulututkintoja ja vähiten tekniikan ja liikenteen alan opiskelijat. Ammattikorkeakouluissa korkein läpäisyaste oli sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, 64 prosenttia. Alhaisin läpäisyaste oli tekniikan ja liikenteen alalla, 20 prosenttia. Ammatillisessa koulutuksessa korkeimmat läpäisyasteet olivat humanistisella ja kasvatusalalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, joilla saman alan ammatillisen tutkinnon oli suorittanut 67 prosenttia. Alhaisin läpäisyaste oli luonnontieteiden alalla, 49 prosenttia.

Opiskelu kiinnosti edellisvuotta enemmän myös muiden tilastojen perusteella. Koulutuksen keskeyttäminen ja opiskelijoiden työssäkäynti väheni. Tarkempaa tietoa löytyy tilastoista Koulutuksen keskeyttäminen ja Opiskelijoiden työssäkäynti .


Lähde: Koulutustilastot 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola (09) 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (241,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opintojen kulku [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1005. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opku/2009/opku_2009_2011-03-15_tie_001_fi.html