Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 15.3.2011

Opiskelijoiden työssäkäynti väheni hieman vuonna 2009

Tilastokeskuksen tietojen mukaan opiskelijoiden työssäkäynti väheni hieman vuonna 2009 edellisestä vuodesta. Edelleen yli puolet, 55 prosenttia, opiskelijoista kävi töissä opiskelun ohessa. Työssäkäyvien osuus pieneni edellisestä vuodesta kolme ja puoli prosenttiyksikköä. Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto-opintojen yhteydessä, 60 prosentilla yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde. Ammattikorkeakouluopintojen sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen opintojen ohessa työssä käyvien osuus oli 57 prosenttia.

Vähintään 18-vuotiaiden työllisten opiskelijoiden osuudet kaikista opiskelijoista 2005-2009

Vähintään 18-vuotiaiden työllisten opiskelijoiden osuudet kaikista opiskelijoista 2005-2009

Naiset kävivät miehiä yleisemmin opintojen ohella työssä, naisista 58 prosentilla ja miehistä 52 prosentilla oli työsuhde opintojen ohessa. Naisten ja miesten työssäkäynnissä opintojen ohella oli suurin ero ylioppilastutkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon ja alempaan korkeakoulututkintoon tähtäävässä koulutuksessa. Työssäkäyvien naisten osuus oli noin 10 prosenttiyksikköä miesten osuutta korkeampi. Sen sijaan ylempään korkeakoulututkintoon, mm. maisterin tai diplomi-insinöörien tutkintoon johtavissa opinnoissa miehet kävivät naisia yleisemmin opintojen ohella työssä.

Työssäkäynti opintojen ohessa lisääntyi iän myötä. 18-vuotiaista opiskelijoista 22 prosentilla ja 23-vuotiaista ja sitä vanhemmista opiskelijoista yli puolella oli työsuhde. Vähintään 25-vuotiaista opiskelijoista 70 prosenttia kävi opintojen ohella töissä.

Työssäkäynnissä oli eroja koulutusaloittain. Suojelualan opiskelijoista 80 prosentilla ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijoista 68 prosentilla oli työsuhde vuoden 2009 lopussa. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoista työssäkäyviä oli 63 prosenttia ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijoista 55 prosenttia. Eniten väheni työssäkäynti tekniikan ja liikenteen alan opintojen ohella, osuus oli 52 prosenttia ja vajaat kuusi prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Työssäkäynti opintojen ohessa oli maan keskiarvoa yleisempää Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan maakunnissa sekä Ahvenanmaalla.

Opiskelu kiinnosti edellisvuotta enemmän myös muiden tilastojen perusteella. Koulutuksen keskeyttäminen väheni ja läpäisy parani. Tarkempia tietoja löytyy tilastoista Koulutuksen keskeyttäminen ja Opintojen kulku.


Lähde: Koulutustilastot 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (227,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opty/2009/opty_2009_2011-03-15_tie_001_fi.html