Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 31.3.2005

Opiskelijoiden työssäkäynti lähes ennallaan

Perusasteen jälkeisen koulutuksen opiskelijoista vajaa puolet kävi töissä opiskelun ohessa. Korkeakouluopiskelijoista töissä oli yli puolet. Työssäkäynti oli lähes yhtä yleistä kuin vuosi aiemmin. Lukio-opiskelijoita oli työssä hieman edellisvuotta vähemmän, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoita jonkin verran enemmän ja ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevia vähän vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Työssäkäynnissä oli eroja koulutusaloittain. Eniten työssäkäyviä opiskelijoita oli yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla, 58 %. Humanistisen ja kasvatusalan sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoista kävi töissä 52 %. Työssäkäynti opintojen ohessa oli huomattavasti yleisempää Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnissa kuin muualla Suomessa.

Opiskelijoiden työssäkäynti 2003 sekä työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista 1999 - 2003

Koulutussektori Opiskelijoita yhteensä Työllisiä opiskelijoita Työllisten opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista
2003 2002 2001 2000 1999
%
Lukiokoulutus 121 816 24 614 20,2 21,1 21,7 21,6 20,7
Ammatillinen koulutus 174 813 64 701 37,0 35,4 34,7 33,5 31,1
Ammattikorkeakoulukoulutus 129 875 65 939 50,8 50,2 51,0 49,5 45,4
Yliopistokoulutus
   josta ylempi korkeakoulukoulutus
169 846 94 558 55,7 55,9 57,8 57,6 54,9
140 861 72 347 51,4 51,7 53,4 53,1 50,0
Yhteensä 596 350 249 812 41,9 41,3 41,8 40,8 38,0

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutus.tilastot@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 31.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2003/opty_2003_2005-03-31_tie_001.html